Socialinė atsakomybė

Vilniaus kolegija savo veiklą vykdo remdamasi tradicijomis, inovacijomis, socialine atsakomybe, tolerancija, veiksmingumu ir našiu, klientų poreikius atitinkančių paslaugų teikimu ne tik institucijos viduje, bet ir jos išorėje. Kolegija, nuolat keldama sau iššūkius, išreiškia norą tobulėti bei skatinti tobulėti visuomenę, siekia ugdyti išsilavinusius, savarankiškus, aktyvius ir atsakingus visuomenės narius, plėtoti intelektualinį visuomenės potencialą, kad žinios ir mokslas užtikrintų darnų ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos siekių įgyvendinimą. Suprasdama darnaus vystymosi ir socialinės atsakomybės svarbą Kolegija vykdo viešuosius pirkimus iš socialinių įmonių, institucijos veikloje skatina tausojantį vartojimą, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo suteikdama lygias galimybes visiems studijuojantiesiems. Vykdydama modernios kultūros komunikaciją bei socialinės atsakomybės sklaidą Vilniaus kolegija nuolat visuomenei rengia  koncertus, parodas, labdaringas akcijas, paskaitas, seminarus.