Finansininkų klubas

Finansininkų klubas įsteigtas 2012 m. gegužės 3 d.
Klubo idėja – suburti studentus ir absolventus, skatinti jų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą.
Klubo tikslai: lavinti jaunų žmonių finansinį raštingumą, ugdyti atvirą asmenybę, gebančią drąsiai diskutuoti, išsakyti savo nuomonę bei aktyviai dalyvauti mokslinėje tiriamojoje veikloje.
Steigiant klubą dalyvavo Finansų studijų programos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, absolventai ir Finansų katedros dėstytojai.
Spalio mėnesio pirmą trečiadienį švenčiama Finansininko diena. Ši diena pažymima įvairiais renginiais: klubo nariai dalyvauja seminaruose, klauso paskaitų. Kiekvienais mokslo metais nariai skaito pranešimus tarptautinėje studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Ekonomika. Verslas. Vadyba“.
Klubo nariai dalyvauja Europos egzamine. Yra matomi ir žinomi sportinėje veikloje.
Pagal tarptautines studentų mainų programas klubo nariai išvyksta į užsienio aukštąsias mokyklas tęsti studijų bei atlikti praktiką, įgyti tarptautinės darbo patirties, susipažinti su šalies kultūra. Pagal Erasmus+ programą klubo nariai nuo antro studijų kurso studijuoja (vieną semestrą) pasirinktoje Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Vengrijos, Vokietijos aukštojoje mokykloje, atlieka profesinės veiklos praktiką užsienio įmonėse.
Studijuok finansus – tapk klubo nariu!

Mus rasite facebook puslapyje: https://www.facebook.com/FinansininkuKlubas/?ref=hl

Finansininkų klubo kuratorė
R. Urniežienė

Klubo veiklos akimirkos: