Draudimo katedra

Katedra įsikūrusi Ekonomikos fakultete adresu Studentų g. 39A, 523 kab., LT-08106, Vilnius
tel.: + 370 640 37 781, el. p. draudimas@ekf.viko.lt

  Katedros vedėja
lektorė Daiva MALAKAITĖ
el. p. d.malakaite@ekf.viko.lt
Administratorė
Milda BALANDINIENĖ
el. p. m.balandiniene@ekf.viko.lt

Draudimo katedra įkurta 2007 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Finansų ir kredito katedrą.
Katedra kuruoja Socialinių mokslų srities, Finansų krypties studijų programą Investicijos ir draudimas (akredituota tarptautinių ekspertų iki 2020 m. birželio 30 d.)

Draudimo katedra — dinamiška, atvira, lanksti, perspektyvi, vertinanti studentų ir dėstytojų iniciatyvą bei skatinanti specialistų tobulėjimą, skirianti dėmesį studijų kokybei bei studentui. Katedra siekia sudaryti sąlygas ir kurti aplinką, kurioje formuotųsi laisvos ir atsakingos asmenybės, siekiančios kompetencijos profesinėje veikloje.

Draudimo katedros pagrindinis tikslas – ruošti aukštos kvalifikacijos, atsakingus, gebančius dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis, aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius investicijų ir draudimo specialistus, kurių kvalifikacija tenkintų investicinių ir draudimo bendrovių keliamus reikalavimus.

Katedros uždaviniai ir veiklos kryptys:

 • tobulinti Investicijų ir draudimo studijų programą, atsižvelgiant į rinkos poreikius bei rengti naujas finansų krypties studijų programas;
 • rengti ir tobulinti dalykų (modulių) programas;
 • rengti nuotolinius modulius;
 • tobulinti mokomųjų bei baigiamosios profesinės veiklos praktikos organizavimą;
 • tobulinti studijų baigiamojo etapo organizavimą;
 • skleisti katedros studijų kryptį atitinkančias teorines ir praktines žinias;
 • analizuoti ir tobulinti studijų kokybę;
 • tobulinti dėstytojų pedagoginę, dalykinę kvalifikaciją ir bendruosius gebėjimus;
 • plėtoti ir vykdyti mokslo taikomąją veiklą;
 • plėtoti tarptautinius ryšius;
 • populiarinti studijų programą, vykdyti priemones stojančiųjų pritraukimui studijoms fakultete;
 • dalyvauti ekspertinėje, konsultacinėje ir projektinėje veikloje;
 • bendradarbiauti su darbdaviais, socialiniais partneriais ir kitų aukštųjų mokyklų giminingomis katedromis.

Katedros siūlomi neformalaus mokymo kursai, seminarai:

 • Pasirengimas kvalifikaciniam draudimo brokerio egzaminui (trukmė -12 akad. val.).

Siūlomi moduliai (dalykai) anglų kalba Erasmus + studentams:

 • Applied Mathematics,
 • Mathematics of Finance.

Tolimesnės studijų perspektyvos:
Studentai, baigę Investicijų ir draudimo studijų programą bei įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas užsienio bei Lietuvos universitetuose ir siekti magistro laipsnio.

Profesinės perspektyvos:
Keičiantis ekonominei rinkos situacijai, auga kvalifikuotų darbuotojų, galinčių analizuoti ir vertinti verslo informaciją, konsultuoti privačius ir verslo klientus draudimo ir investicijų klausimais, valdyti draudimo ir investicinių produktų pardavimo procesą, įvertinant klientų poreikius, lūkesčius, investavimo rizikos toleravimą ir finansines galimybes, poreikis. Baigę Investicijų ir draudimo studijų programą, studentai gali dirbti draudimo įmonėse, draudimo brokerių bendrovėse, pensijų fondų valdymo įmonėse, investicinėse bendrovėse, finansų patarėjo įmonėse, bankuose arba kurti nuosavą verslą.

Katedros sudėtis
Dėstytojų parengta mokymo/si/ metodinė medžiaga
Mokslo taikomoji ir kita veikla
Lietuvos ir užsienio partneriai