Draudimo katedra

Katedra įsikūrusi Ekonomikos fakultete adresu Studentų g. 39A, 523 kab., LT-08106, Vilnius
tel.: + 370 640 37 781, el. p. draudimas@ekf.viko.lt

  Katedros vedėja
lektorė Daiva MALAKAITĖ
el. p. d.malakaite@ekf.viko.lt
Administratorė
Milda BALANDINIENĖ
el. p. m.balandiniene@ekf.viko.lt

Draudimo katedra įkurta 2007 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Finansų ir kredito katedrą.
Katedra kuruoja Socialinių mokslų srities, Finansų krypties studijų programą Investicijos ir draudimas.

Draudimo katedra — dinamiška, atvira, lanksti, perspektyvi, vertinanti studentų ir dėstytojų iniciatyvą bei skatinanti specialistų tobulėjimą, skirianti dėmesį studijų kokybei bei studentui. Katedra siekia sudaryti sąlygas ir kurti aplinką, kurioje formuotųsi laisvos ir atsakingos asmenybės, siekiančios kompetencijos profesinėje veikloje.

Draudimo katedros pagrindinis tikslas – ruošti aukštos kvalifikacijos, atsakingus, gebančius dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis, aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius investicijų ir draudimo specialistus, kurių kvalifikacija tenkintų investicinių ir draudimo bendrovių keliamus reikalavimus.

Katedros uždaviniai ir veiklos kryptys:

 • tobulinti Investicijų ir draudimo studijų programą, atsižvelgiant į rinkos poreikius bei rengti naujas finansų krypties studijų programas;
 • rengti ir tobulinti dalykų (modulių) programas;
 • rengti nuotolinius modulius;
 • tobulinti mokomųjų bei baigiamosios profesinės veiklos praktikos organizavimą;
 • tobulinti studijų baigiamojo etapo organizavimą;
 • skleisti katedros studijų kryptį atitinkančias teorines ir praktines žinias;
 • analizuoti ir tobulinti studijų kokybę;
 • tobulinti dėstytojų pedagoginę, dalykinę kvalifikaciją ir bendruosius gebėjimus;
 • plėtoti ir vykdyti mokslo taikomąją veiklą;
 • plėtoti tarptautinius ryšius;
 • populiarinti studijų programą, vykdyti priemones stojančiųjų pritraukimui studijoms fakultete;
 • dalyvauti ekspertinėje, konsultacinėje ir projektinėje veikloje;
 • bendradarbiauti su darbdaviais, socialiniais partneriais ir kitų aukštųjų mokyklų giminingomis katedromis.

Katedros siūlomi neformalaus mokymo kursai, seminarai:

 • Pasirengimas kvalifikaciniam draudimo brokerio egzaminui (trukmė -12 akad. val.).

Siūlomi moduliai (dalykai) anglų kalba Erasmus + studentams:

 • Applied Mathematics,
 • Mathematics of Finance.

Tolimesnės studijų perspektyvos:
Studentai, baigę Investicijų ir draudimo studijų programą bei įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas užsienio bei Lietuvos universitetuose ir siekti magistro laipsnio.

Profesinės perspektyvos:
Keičiantis ekonominei rinkos situacijai, auga kvalifikuotų darbuotojų, galinčių analizuoti ir vertinti verslo informaciją, konsultuoti privačius ir verslo klientus draudimo ir investicijų klausimais, valdyti draudimo ir investicinių produktų pardavimo procesą, įvertinant klientų poreikius, lūkesčius, investavimo rizikos toleravimą ir finansines galimybes, poreikis. Baigę Investicijų ir draudimo studijų programą, studentai gali dirbti draudimo įmonėse, draudimo brokerių bendrovėse, pensijų fondų valdymo įmonėse, investicinėse bendrovėse, finansų patarėjo įmonėse, bankuose arba kurti nuosavą verslą.

Katedros sudėtis

Katedros vedėja – Daiva Malakaitė, lektorė, el. p. d.malakaite@ekf.viko.lt

Nariai
dr. Gintautas Bareikis, docentas, el. p. g.bareikis@ekf.viko.lt
Zita Davidonienė, lektorė, el. p. z.davidoniene@ekf.viko.lt
dr. Tadas Gudaitis, docentas, el. p. t.gudaitis@ekf.viko.lt
Nijolė Kašėtienė, lektorė, el. p. n.kasetiene@ekf.viko.lt
dr. Aušra Liučvaitienė, docentė, el. p. a.liucvaitiene@ekf.viko.lt
Inga Pašiušienė, lektorė, el. p. i.pasiusiene@ekf.viko.lt
Edgaras Tomas Paberalis, lektorius, el. p. e.paberalis@ekf.viko.lt
Laura Žarskienė, lektorė, el. p. l.zarskiene@ekf.viko.lt
Gražina Žitkauskienė, lektorė, el. p. g.zitkauskiene@ekf.viko.lt

Taikomųjų mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos

Straipsniai, publikacijos
LAPINSKIENĖ, G.; GEDVILAITĖ, D.; LIUČVAITIENĖ, A.; SLAVINSKAITĖ, N. How Environmental Pillar Differs from Governance in ESG and Does It Impact the Equity Price: Evidence from European Union and US Capital Stock Markets. Sustainability as an Inevitable Paradigm of Business and Social Relations
LAPINSKIENĖ, G.; MALAKAITĖ, D.; PAŠIUŠIENĖ, I.; ŽARSKIENĖ, L. (2022). Z kartos investuotojų elgsena: Vilniaus kolegijos studentų tyrimas. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose, Nr. 18, 138-144 p., ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904.
MARTIŠIENĖ, R.; PAŠIUŠIENĖ, I.; ŽARSKIENĖ, L. (2021). Mokyklinės matematikos sąsajos su sėkmingomis ekonomikos studijomis. Studijos kintančioje verslo aplinkoje/Studies in a Changingbusiness Environment. 2021. p. 227-233, ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029- 2813 (online).
BAREIKIS, Gintautas; MARTIŠIENĖ, Rita ir PAŠIUŠIENĖ, Inga. (2020). Keletas Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo aspektų. Įžvalgos: Mokslo darbai. Nr.1, Utenos kolegija, 170-178 p. ISSN 2669-0330 (online)
SLAVINSKAITĖ, Neringa; LIUČVAITIENĖ, Aušra; GEDVILAITĖ, Dainora. (2019) Theoretical analysis of the fiscal federalism // International journal of contemporary economics and administrative sciences: Bishop’s university, Williams School of Business. 2019, Nr. 9(2), p. 250-267. ISSN 1925-4423
SLAVINSKAITĖ, Neringa, LIUČVAITIENĖ, Aušra. (2018). Evaluation of the fiscal decentralization. Business Engineering, Nr.03-04, p. 232-235
SLAVINSKAITĖ, Neringa, LIUČVAITIENĖ, Aušra. (2019). Municipalities Revenue Autonomy in the Baltic Countries. 3 rd International conference on food and agricultural Economics. Proceedings book. Nr.1, p. 176-183, ISBN 978-605-81058-1-2
ŠIMELYTĖ Agnė., LIUČVAITIENĖ Aušra. (2018) The Impact of Scandinavian Inward Foreign Direct Investment on the Baltic States. In: Karasavvoglou A., Goić S., Polychronidou P., Delias P. (eds) Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, ISBN 978- 3-319-70376-3, doi.org/10.1007/978-3-319-70377-0_5

Tyrimų kryptys
Socialiai atsakingas investavimas.
Z kartos investuotojų elgsena.

Projektinė veikla
KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education. Development of a virtual learning space as a tool for developing students’ critical thinking, communication, collaboration and creativity skills in the context of COVID19.
KA220-HED-000031124 Cooperation partnerships in higher education. Digital readiness and capacity building of humanities professors in universities through partnership with digital technologies companies.

Narystė asociacijose, tarybose
Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija
Lietuvos matematikų draugija
Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacija

Strateginiai partneriai

AB „Lietuvos draudimas“
ADB „Gjensidige“
„BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
If P&C Insurance AS filialas
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
UADBB „Aon Baltic“
„Danske bank“ Globalių paslaugų centras
Admirals Lietuva
VšĮ „Draudimo ir rizikų valdymo institutas“
UAB „Asseco Lietuva“
Anglo Lombarda Insurance Brokers (Italija)
University of National and World Economy (Bulgarija)

Finansų studijų krypties savianalizės suvestinė 2022