Studentų atstovybė

Apie Ekonomikos fakulteto studentų atstovybę plačiau skaitykite
www.vikosa.lt

Sekite naujienas socialiniame tinklapyje

ekf

Studentų atstovybė atstovauja fakulteto studentų interesus. Ją sudaro studentų konferencijos metu išrinkti studentai. Kasmet fakulteto studentų konferencijoje į atstovybę išrenkami nauji nariai. Atstovybėje veikia 4 komitetai: socialinių ir akademinių reikalų komitetas, viešųjų ryšių komitetas, laisvalaikio komitetas ir LSP (Lietuvos studento pažymėjimas).

EKF SA pagrindinės veiklos kryptys:
• ginti studentų teises ir interesus;
• domėtis studentų studijų sąlygomis fakultete ir gyvenimo sąlygomis bendrabutyje;
• dalyvauti stipendijų bei pašalpų skirstymo komisijos darbe;
• dalyvauti paskolų skyrimo studentams komisijos darbe;
• dalyvauti Socrates/LLP Erasmus mobilumo atrankos komisijos darbe;
• atstovauti studentus santykiuose su fakulteto dėstytojais;
• bendradarbiauti su kitų mokymo institucijų studentų organizacijomis, dalyvauti bendruose renginiuose;
• organizuoti studentų profesinio ugdymo įvairius renginius ir juose dalyvauti.

Studentų atstovybė savo veikloje vadovaujasi LR visuomeninių organizacijų įstatymu ir kitais teisės aktais, taip pat Kolegijos statutu. Atstovybė veikia pagal studentų konferencijos patvirtintus nuostatus. Studentų atstovybė turi teisę išsakyti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais. Atstovauja studentams ir gina jų teises santykiuose su kolegijos administracija.