Projektai

Jaunimo reikalų departamento Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo programa.
Projektas: „Pasidalinimas geraisiais socialinio verslumo pavyzdžiais“.
Projekto koordinatorius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas.
Projekto tikslas: Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentai ir Lenkijos Krokuvos Ekonomikos universiteto studentai, dalyvaudami jaunimo mainuose tarp Lietuvos ir Lenkijos aukštųjų mokyklų, įsitrauks į žinių mainus ir ugdys verslumo kompetencijas.
Projektas patvirtintas: 2019 m. balandžio 3 d.
Projekto laikotarpis: 2019 m. gegužės 9 d. – 2019 m. spalio 31 d.
Projekto biudžetas: 4819 eurai
Projekto veiklos: 2019 m. gegužės 27-31 dienomis vyko 5 d. d. Lietuvos ir Lenkijos studentų mokymai Krokuvos Ekonomikos universitete. Buvo suformuota 12 žmonių grupė, kuri išklausė 10 paskaitų ciklą tema – „Komunikacija versle“.
2019 m. birželio 25 d. organizuotas viešinimo renginys Ekonomikos fakultete.
Planuojama tęsti veiklas ir 2020 m. sausio 15 d. teikti paraišką konkursui, pasikviečiant Lenkijos Krokuvos Ekonomikos universiteto studentus. Projekto metu Lietuvos ir Lenkijos studentai drauge kurtų socialinio verslumo idėjas ir jas bandytų taikyti praktikoje.

Nordplus programos Nordplus Horizontal paprogramės projektas „Ent+“.
Projekto koordinatorius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas.
Projekto tikslas: sukurti tarptautinį tarpsektorinį antreprenerystės tinklą tarp Lietuvos, Suomijos ir Norvegijos universitetų.
Projekto biudžetas: 49 050 eurai.
Projekto laikotarpis: 2018 m. rugsėjo 1 – 2021 m. rugpjūčio 31 d.
Projektas patvirtintas: 2018 m. balandžio 26 d.
2018 m. spalio 2-4 dienomis vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Lietuvoje, Vilniuje. Antrasis susitikimas – 2018 gruodžio 1-4 dienomis, Helsinkyje, Suomijoje.
Trečiasis – 2019 m. balandžio 1-4 dienomis, Haugesunde, Norvegijoje.
2020 ir 2021 m. m. vyks 3 Lietuvos studentų praktikos Suomijoje ir Norvegijoje.

Švietimo mainų ir paramos fondo (ŠMPF) programa dėl paramos kviestiniams dėstytojams iš užsienio.
Projekto koordinatorius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas.
Projekto tikslas: projekto metu studentai pagilino žinias vartotojų elgsenos tematika.
Projekto laikotarpis: 2017 m. spalio 16-27 dienos.
Projekto veiklos: Dr. Jaroslaw Swida iš Lenkijos Krokuvos Ekonomikos universiteto, išdėstė 10 d. d. paskaitų ciklą Vartotojų elgsenos tema. Iš viso – 20 kontaktinių darbo valandų.
Projekto biudžetas: 3258 eurai.

Projektas, pagal ŠMM Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą.
Projekto tema: Šiuolaikinio pedagogo kompetencijų plėtra.
Projekto koordinatorius: Vilniaus kolegija, Pedagogikos ir Ekonomikos fakultetai.
Projekto veiklos: Ekonomikos fakultetas pristatė paskaitą, skirta pedagogų verslumo ugdymui (dėstytoja Dalia Prūsaitienė).
Projekto biudžetas: 8000 eurų.
Projektas teiktas: 2017 m. rugpjūčio 24 d.
Finansavimo skyrimas tvirtinamas LR švietimo ir mokslo ministerijos.
Už programos koordinavimą atsakinga institucija – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.