Projektai

ECACEE_2012_2014_largeErasmus intensyvios programos (IP) projektas „Ekoverslumo požiūris europinės aplinkos kontekste“ („Ecopreneurship Approach in the Context of European Environment“ (ECACEE)  (sutartys: Nr. LLP-ERA-IP-2011-LT-0577, Nr. LLP-ERA-IP-2012-LT-0770, Nr. LLP-ERA-IP-2013-LT-0908) vyko 2012 m. kovo 11–24 d. Lietuvoje, Vilniaus kolegijoje, Ekonomikos fakultete, 2013 m. gegužės 5-19 d. Antverpene Belgijoje, Artesis Plantijn University College of Antwerpen,  2014 m. gegužės 4-17 d. Suomijoje, Jyväskylä taikomųjų mokslų universitete (JAMK University of Applied Sciences).
Projekto koordinatorius – Vilniaus kolegija/ University of  Applied Sciences, partneriai – Lenkijos Bydgoščiaus ekonomikos universitetas (University of Economy in Bydgoszcz), Belgijos Antverpeno Artesis Plantijn universitetas (Artesis Plantijn University College of Antwerpen),  Suomijos Jyväskylä taikomųjų mokslų universitetas (JAMK University of Applied Sciences), Ispanijos La Korunjos universitetas (University of La Coruña).
Projekto idėjos autorės ir visų  paraiškų teikimo organizatorės bei koordinatorės -Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorės Romantė Bučienė, Jūratė Merkienė  ir Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė. 2012-2014 metais projekte iš viso dalyvavo 68 studentai ir 41 dėstytojas.
Pagrindinis projekto tikslas – skatinti socialiniai atsakingo, ekologinio verslo idėjas, įgyti žinių verslo etikos, ekologijos, modernaus marketingo, socialiai atsakingo verslo bei vartojimo srityse, ugdant verslumo, tarpkultūrinio bendravimo bei grupinio darbo gebėjimus
Projekto partnerių susitikimuose buvo aptariama pagrindinė projekto idėja, dėstomų modulių tematika, užduotys, projekto programa, užduočių atlikimo terminai, studentų ir dėstytojų atrankos proceso,  projekto biudžeto formavimo ir kiti organizaciniai klausimai.
Kiekvienais metais projekto trukmė  buvo dvi savaitės, kurių metu projekto dalyviai dirbo mišriose komandose, plėtodami ekologiško verslo, vadybos idėjas, ruošdami ir pristatydami projektus, atlikdami įvairių įmonių makro ir mikroaplinkos analizę, formuodami marketingo bei finansavimo strategijas, kurdami  įvairių produktų gamybos bei paslaugų teikimo tobulinimo idėjas. Studentai ir dėstytojai džiaugėsi turėdami puikią galimybę  ne tik dalyvauti projekto veiklose,  bet smagiai  ir turiningai praleisti  drauge laisvalaikį ekskursijų ir kitų renginių metu.
Projekto rezultatai viešinami specialiai sukurtoje projekto interneto svetainėje „Jaunasis
Europos ekoverslininkas“ (Young European Ecopreneur), http://ecacee.viko.lt

ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų ir Ekonomikos fakulteto studijų programų tarptautiškumo skatinimas“, įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ ir remiantis 2011 m. kovo 30 d. pasirašyta sutartimi Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-004. Projektas buvo vykdomas nuo 2011 m. balandžio 12 dienos iki 2013 m. kovo 31 d.. Projekto vadovė – Romantė Bučienė.
Projekto tikslas – atnaujinti tris studijų programas (Želdynai ir jų dizainas, nuo 2015 m. Kraštovaizdžio dizainas (Agrotechnologijų fakultete), Verslo ekonomika ir Bankininkystė (Ekonomikos fakultete) integruojant į kiekvieną iš jų po 3-5 tarpdisciplininius modulius bei verčiant juos į užsienio kalbą. Suteikti esamoms programoms tarpdiscipliniškumo, atnaujinti jų turinį naujomis mokslo žiniomis, šiuolaikiniais mokymo ir mokymosi metodais, kurie leistų kokybiškiau tenkinti šiuolaikinės aukštosios mokyklos bei darbo rinkos poreikius.  Projekto metu atnaujintos numatytos trys studijų programos, organizuotos kolegijos dėstytojų ir užsienio ekspertų stažuotės. Parengta ir išversta į anglų kalbą 13 tarpdisciplininių modulių, papildyti bibliotekos fondai 271 vnt. literatūra anglų kalba.

ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas ,,Banko ir draudimo paslaugų imitacinės įmonės įkūrimas ir veikla virtualioje aplinkoje – rengiamų specialistų profesinio mokymo efektyvumo didinimo ir konkurencingumo moderniomis IT paremtame versle garantas“. 2012 m. balandžio 1 d. sėkmingai baigtas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete du metus vykdytas projektas. Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-317 ,,Dėl finansavimo skyrimo pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę ,,Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, buvo skirtos ES fondų lėšos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto partneriai: Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija, Lietuvos finansų maklerių asociacija bei asociacija ,,INVESTORS FORUM“.