2020 m. lapkričio mėn. paskutinę savaitę Ekonomikos fakulteto darbuotojai ir studentai turėjo galimybę dalyvauti internetiniuose seminaruose apie įmonių socialinę atsakomybę ir darnų vystymąsi. Kremenčiuko nacionalinio universiteto (Ukraina) docentė dr. Inna Khovrak atskleidė pagrindinius įmonių socialinės atsakomybės programos kūrimo aspektus: strateginių dokumentų rengimą, vadovavimą, komandinį darbą ir motyvaciją, bendruomenės dalyvavimą, dalinosi informacija apie socialiai atsakingų įmonių infrastruktūrą, švietimą, kultūrą ir sportą, sveikatos priežiūrą ir kt. Internetinio seminaro dalyviai sužinojo apie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą ir pandemijos poveikį šiam procesui, pagrindinių grupių ir kitų suinteresuotųjų šalių teises bei pagrindines pareigas, suinteresuotųjų šalių sąveikos problemas ir naudą. Didelis dėmesys buvo skiriamas asmeniniam tobulėjimui, kuris būtinas norint įgyvendinti tvaraus vystymosi tikslus: savanoriškos veiklos, formalus ir neformalus mokymasis, praktikos, asmeniniai kontaktai ir jų užmezgimo būdai. Inna Khovrak pabrėžė svarbų universitetų vaidmenį ir potencialą siekiant darnaus vystymosi tikslų. Todėl internetinių seminarų metu dalyviai analizavo įvairių šalių universitetų praktiką, įskaitant tyrimus ir kursus, iniciatyvas tvaraus gyvenimo būdo srityje ir universitetų pranešimų pavyzdžius.
Tik bendromis pastangomis galime pasiekti darnaus vystymosi tikslų, nes darnus vystymasis neįmanomas be plataus visuomenės, kiekvieno mūsų, dalyvavimo ne tik sprendžiant konkrečius uždavinius, bet ir priimant darnaus vystymosi požiūriu svarbius įvairaus lygio sprendimus.