2024 m. balandžio 16 d. su geromis emocijomis bei dovanomis Ekonomikos fakulteto studentai ir darbuotojai lankėsi Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centre „Šeimos slėnis“.
Vizito metu studentai susipažino su centro vykdomomis kompleksinėmis individualizuotomis paslaugomis vaikams bei šeimoms auginančioms negalią turinčias atžalas, centre taikomomis naujausiomis šiuolaikinėmis metodikomis, skirtomis vaikams turintiems negalią.
Paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėja Ana Kazlauskienė studentams pasakojo, jog jų centre kiekvieno vaiko poreikiai yra individualizuojami ir taip sudaromos sąlygos asmenybei visapusiškai vystytis – ugdosi vaiko gebėjimai, skatinamas pozityvus elgesys, daug dėmesio skiriama vaiko integracijai į visuomenę.
Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centre fakulteto studentai ir darbuotojai ne tik sužinojo daug naujų bei įdomių dalykų, bet ir šauniai leido laiką su centre gyvenančiais, tėvų globos netekusiais, vaikais, kurie į šį centrą atvyko iš Odesos miesto (Ukraina) ir Lietuvoje gyvena jau antrus metus.

Lektorė Laura Žarskienė