2023 m. lapkričio 15 d. (trečiadienį) Ekonomikos fakultete įvyko paskaita-susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu, Aplinkos apsaugos komiteto nariu, Energetikos ir darnios plėtros komisijos nariu Romualdu Vaitkumi tema „Žaliosios energetikos plėtra – tarp iškastinio kuro mažinimo ir jos įgyvendinimo iššūkių“.
Susitikimo dalyviai sužinojo, kokie pagrindiniai žaliosios energetikos uždaviniai yra įgyvendinami valstybiniu mastu. „Pokyčiai reikalauja milžiniškų investicijų. Jaunoji karta privalo žinoti, kokiu keliu einame. Esu maloniai nustebintas, kad makroekonomikos ir tvarios šalies vizija domina jaunus protus, nes būtent jie perims jų įgyvendinimą skirtingais lygiais. Tikslai yra brėžiami dešimtmečiais į priekį, todėl jau šiandien svarbu kalbėti, ką turime nuveikti“, – pasakoja R. Vaikus.
Buvo pastebėta, kad šiuo metu Lietuvoje trūksta inžinierių, ekonomistų, finansininkų, todėl R. Vaitkus studentams, siekiantiems baigti studijas ir tapti savo srities specialistais, rekomenduoja studijų metais pasisemti kuo daugiau žinių iš dėstytojų, skaityti knygas, domėtis, nebijoti klausti, turėti tikslą ir noro jį pasiekti, nes kiekvienas esame savo gyvenimo kalvis.
Susitikimą organizavusi fakulteto lektorė Asta Pikelienė atkreipia dėmesį, kad globalios žinios žaliosios energetikos srityje, jaunam žmogui atveria visą spektrą galimybių įsidarbinti ir profesionaliai dirbti projektinėje veikloje, valstybiniame, privačiame sektoriuose. „Tikiu, kad drąsiausi studentai surizikuos ir privačiame versle, nes auditorijose matau ambicingų žmonių, kurie anksčiau ar vėliau sugalvos puikių verslo planų, kaip paversti Lietuvą šalimi, kuri geba generuoti pelnus iš švarios energetikos“, – tikina A. Pikelienė.
Paskaitoje buvo kalbama apie neutralią klimatui ekonomiką, nagrinėjamas tikslingos ir teisingos ekonomikos pertvarkos įgyvendinimas Europoje, kodėl reikia mažinti iškastinio kuro naudojimą, kurio deginimas sudaro 76 proc. pasaulyje sukeliančių šiltnamio efektą dujų. Akcentuota, kad stebimas iškastinio kuro (benzino, dyzelino) perteklinis naudojimas – nuo 2005 m. iki 2021 m. jis išaugo 45 procentais, dėl to numatyta nuo 2021 m. iki 2030 m. sumažinti naftos vartojimą bent 41 procentų.
R. Vaitkus supažindino, kas yra žalioji energetika, akcentavo žaliosios energijos naudą, jos gamybos būdus. Diskutuota apie dekarbonizacijos (proceso, kurio metu stengiamasi sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą į atmosferą) problemas ir galimus sprendimo būdus, visuomenės elgsenos įpročių pokyčius.
Pateikta informacija, kad įgyvendinant klimato ir energetikos tikslus, Lietuvos BVP padidės 2,23 proc., bus sukurta daugiau nei 23 600 darbo vietų. Mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro, bus užtikrintas energetinis saugumas ir nepriklausomybė. Skatinant žiedinę ekonomiką iki 2024 m. numatoma sukurti 10 000 naujų darbo vietų. Trumpai supažindinta su klimato kaitos programa 2022–2023 m.
Lektorius akcentavo, kad ES misijoje pasakyta, kad „Iki 2030 m. – pažangieji neutralaus poveikio klimatui miestai“ yra Vilnius ir Tauragė. Tauragės rajone šalia jau veikiančio vėjo parko statoma saulės elektrinė – tai pirmasis hibridinis parkas, kuris prisideda prie tikslo plėsti žaliosios gamybos pajėgumus. Ten vienintelė vieta Lietuvoje kur vyksta ekskursijos, edukacija apie saulės, vėjo energetiką.
Lietuvos Respublikos Seimo narys Romualdas Vaitkus pasidžiaugė, kad paskaitos dalyviai domisi žaliąja energetika, diskutuoja apie Lietuvoje vykdomus miškų kirtimus, naujų gamyklų statybas, žaliųjų zonų kūrimą ir kt. Paskaita buvo atvira, dalyvavo įvairių studijų programų studentai, dėstytojai, administracijos darbuotojai.