Diplomantams

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO ETAPŲ PLANAS 2023/2024 M.M.

Bankininkystės studijų programos

Apskaitos studijų programos

Finansų studijų programos

Investicijų ir draudimo studijų programos

Verslo ekonomikos studijų programos


Baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 2023/2024 m. m.


Baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai (Nuo 2021-12-28)

1 priedas – Santrauka
2 priedas – Summary
3 priedas – BD registravimo lapas
4 priedas – Vadovo atsiliepimas
5 priedas – Recenzija
6 priedas – Antraštinio lapo pavyzdys

Rekomenduojami pateikčių šablonai: VIKO_1, VIKO_2