Diplomantams

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO, KONSULTAVIMO, PERŽIŪRŲ, GYNIMO, RECENZAVIMO TVARKARAŠČIAI 2020/2021 M.M.

Bankininkystės studijų programos

Buhalterinės apskaitos studijų programos

Finansų studijų programos

Investicijų ir draudimo studijų programos

Verslo ekonomikos studijų programos


Nuolatinių studijų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 2020/2021 m. m.

Nuolatinių sesijinių studijų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 2020/2021 m. m.

Bendrieji studijų rašto darbų reikalavimai (Nuo 2020-02-01)