Jaunojo ekonomisto klubas

VIKOJEKlogo3

Jaunojo ekonomisto klubas – tai savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti besidominčius ekonomika, verslo tendencijomis Lietuvos vyresniųjų klasių (10-12 kl.) moksleivius ir Vilniaus kolegijos bei kitų aukštųjų mokyklų studentus.

Jaunojo ekonomisto klubas įsteigtas 2015 m. balandžio 10 d. Klubo nuostatai.

Pagrindinis klubo tikslas – suburti moksleivius ir studentus į vieną būrį, skatinti jų domėjimąsi ekonomikos ir verslo tendencijomis, gilinti šios krypties teorines žinias ir praktinius gebėjimus.
Klubo siekiai:

  • suteikti klubo nariams daugiau žinių apie Lietuvos ir pasaulio ekonomiką;
  • paskatinti jaunimą domėtis verslu ir galimybėmis patiems tapti verslininkais;
  • supažindinti klubo narius su įvairiomis ekonomikos temomis: rinka, pinigais, investicijomis, finansavimu, mokesčiais ir panašiai;
  • ugdyti jaunimo kūrybiškumą, norą bendrauti, dalintis savo žiniomis ir idėjomis;
  • skatinti moksleivius ir studentus būti aktyviais, veikti savo ir visuomenės naudai.

Kad šie ambicingi tikslai būtų pasiekti, klubas organizuoja seminarus, diskusijas ir konkursus ekonomikos temomis. Rengia ekskursijas į parodas ir įmones. Į savo renginius kviečia Lietuvos mokslininkus, verslininkus, žymius žmones, Vilniaus kolegijos ir kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojus, absolventus, studentus ir moksleivius.
Kviečiame prisijungti prie šio šaunaus kolektyvo. Parašykite mums.

Daugiau apie JEK veiklą skaitykite naujienų skiltyje adresu http://ekf.viko.lt/category/news/

Klubo kuratorė lek. Sigita Valentukevičienė
s.valentukeviciene@ekf.viko.lt

Jaunojo ekonomisto klubo veiklos akimirkos: