Baigiamoji praktika

2023/2024 mokslo metų Baigiamosios profesinės veiklos praktikos laikas pagal studijų programas:
Apskaita – 2023-12-18 – 2024-05-03
Bankininkystė – 2023-12-18 – 2024-05-03
Finansai – 2023-12-18 – 2024-05-03
Investicijos ir draudimas – 2023-12-18 – 2024-05-03
Verslo ekonomika – 2023-12-18 – 2024-05-03

Baigiamosios praktikos sutartys
Apskaitos studijų programa
Bankininkystės studijų programa
Investicijos ir draudimas studijų programa
Finansų studijų programa
Verslo ekonomikos studijų programa

Baigiamosios praktikos sutarties pasirašymo eiga:

  1. Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo vieta turi būti suderinta su baigiamosios praktikos vadovu.
  2. Baigiamosios praktikos sutarties pildymas derinamas su Katedros administratore.
  3. Katedros administratorei patvirtinus, kad sutartis užpildyta teisingai, sutartis registravimui teikiama Studijų skyriaus darbuotojui.

Baigiamosios praktikos sutarties pasirašymo būdai (visos trys sutarties šalys (studentas, dekanas, įmonės atstovas) sutartį pasirašo tuo pačiu būdu):

  1. Sutartį pasirašant ranka, sutartis turi būti atspausdinta ir užpildyta 3 egzemplioriais (kiekvienas egzempliorius ant vieno lapo iš abiejų pusių).
  2. Sutartį pasirašant kvalifikuotu el. parašu, ji įkeliama į elektroninių dokumentų pasirašymo sistemą (pageidautina GoSign). Studentas sistemoje pasirašęs sutartį, nukreipia ją pasirašyti kitoms sutarties šalims.

Sutartį su visų šalių parašais, studentas pateikia Studijų skyriaus darbuotojui.

Baigiamosios praktikos sutartis privalo būti pasirašyta bei pristatyta į Studijų skyrių ne vėliau kaip 5 d. d. iki Baigiamosios profesinės veiklos praktikos pradžios.

Praktikos sutartys įgūdžių tobulinimui laisvu nuo paskaitų metu
Apskaitos studijų programa
Bankininkystės studijų programa
Investicijos ir draudimas studijų programa
Finansų studijų programa
Verslo ekonomikos studijų programa