Konkursas eiti dėstytojo pareigas

2020 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai Ekonomikos fakultete

Katedra Data Valanda Pastabos
Buhalterinės apskaitos katedra 2020-06-03 13.15 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį
Finansų katedra 2020-06-03 13.15 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Ekonomikos Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

Data Valanda Pastabos
2020-06-11 14.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.
Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Aušra Liučvaitienė.

Vilniaus kolegija skelbia viešą konkursą eiti dėstytojų pareigas.

,,Vilniaus kolegijos 2020 m. viešam konkursui skelbiamų dėstytojų pareigybių ir etatų sąrašas

Pretendentai į dėstytojų pareigas iki 2020 m. gegužės 22 d. 15 val. Personalo skyriui elektroniniu paštu personalas@viko.lt pateikia šiuos dokumentus*:

  • prašymą dalyvauti konkurse;
  • aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • paskelbtų mokslo darbų, parengtų taikomosios mokslinės veiklos darbų ir metodinių priemonių sąrašą bei pagrindinius darbus ar jų kopijas, kūrybinių darbų sąrašą, recenzijas ir darbų kopijas, nuotraukas, garso ar vaizdo įrašus;
  • papildomus dokumentus ir medžiagą, įrodančius mokslinę, pedagoginę, profesinę, praktinę, meninę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra);
  • rekomendacijas (pretendento nuožiūra).

* Konkurso ir atestacijos komisija pasilieka teisę paprašyti dokumentų originalų.

Kontaktai pasiteiravimui:

(8 5) 219 1607, el. paštas personalas@viko.lt

,,Vilniaus kolegijos konkursų eiti dėstytojų pareigas ir dėstytojų atestacijos tvarkos aprašas

Prašymo pvz.