Studentų mokslinė draugija

Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinė draugija (EKF SMD) plačiai atveria duris tiems, kurie:

  • Puikiai generuoja idėjas ir geba jas pateikti;
  • Gali vykdyti tyrimą ar projektą ilgiau nei vieną savaitę;
  • Svajoja keliauti, dalyvauti, kurti savo patirties portfolio ir plėsti akiratį.

Fakulteto SMD pirmininkė Viktorija Kiškel; sekretorė Evelina Drozdova. Šiuo metu Fakulteto SMD vienija narius iš Apskaitos, Investicijų ir draudimo, Finansų studijų programų.
SMD kuratorė Aušra Liučvaitienė.

SMDSumanu Madinga Dalykiška

Tai savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti studentų organizacija, vienijanti studentus, aktyviai atliekančius taikomuosius tyrimus, siekiančius žinių ir praktinių gebėjimų tobulinimo bei mokslo taikomosios veiklos populiarinimo. savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti studentų organizacija, vienijanti studentus, aktyviai atliekančius taikomuosius tyrimus, siekiančius žinių ir praktinių gebėjimų tobulinimo bei mokslo taikomosios veiklos populiarinimo.
Fakulteto SMD tikslas – vienyti Fakulteto studentus, siekiančius gilinti teorines žinias ir praktinius gebėjimus, skatinti studentų mokslinę-tiriamąją veiklą.

Tapk Studentų mokslinės draugijos nariu! Registruokis čia: https://forms.office.com/r/5a7KHJjddk

Parašyk mums el. paštu: smd@ekf.viko.lt

Draugijos veiklos akimirkos: