Studentų mokslinė draugija

smd6_small

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentų mokslinė draugija (EKF SMD) yra savanoriška ir savarankiška draugija, vienijanti Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentus, dalyvaujančius mokslo taikomojoje veikloje, padedanti jiems gilinti mokslinio tiriamojo darbo teorinius bei praktinius įgūdžius, ekonomikos, vadybos, verslo ir finansų sričių profesines žinias bei bendradarbiauti su kitų mokslo ir mokymo institucijų mokslinėmis organizacijomis.
Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentų mokslinė draugija (EKF SMD) įsteigta 2013 metų spalio 17 dieną. Visuotinio draugijos narių susirinkimo metu vienbalsiai pritarta Ekonomikos fakulteto studentų mokslinės draugijos steigimui ir patvirtinti jos įstatai pdf-e1413458454438, nario anketawrd-e1413458722506.

EKF SMD veikloje yra siekiami šie draugijos tikslai: ugdyti studentų atsakomybę, pilietinį aktyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, verslumą, telkiant Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto bendruomenę, gilinti ekonomikos, vadybos, verslo ir finansų sričių profesines žinias bei mokslo taikomojo darbo teorinius ir praktinius įgūdžius, rengti mokslines konferencijas ir dalyvauti kituose renginiuose, įvairiose švietėjiškose mokslo programose ir projektuose, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių studentų universitetų ir kolegijų mokslinėmis draugijomis.
Pagrindinis EKF SMD renginys – tarptautinė studentų konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba“, kuriai SMD nariai rengia pranešimus ir juos pristato.
SMD nariai yra ir tarptautinių IP projektų veiklų dalyviai: INTERATE (Bydgoščiaus Ekonomikos universitetas, Lenkija, 2014 m.) ir ECACEE (Suomija, 2014).
Kiekvienais metais organizuojami draugijos ataskaitiniai-rinkiminiai susirinkimai, kurių metu išrenkama draugijos valdyba ir pirmininkas. Šiuo metu draugijoje yra 29 nariai.

Daugiau apie SMD veiklą skaitykite naujienų skiltyje adresu http://ekf.viko.lt/category/news/

Daugiau informacijos:
Kuratorius dr. Artūras Vitas
smd@ekf.viko.lt

Draugijos veiklos akimirkos: