Ekonomikos fakulteto docentės dr. Dainoros Gedvilaitės kvietimu 2019 m. lapkričio 12 d. fakultete lankėsi įmonės „Cognizant“ atstovai Jolanta Stonienė ir Karolis Zaveckas bei skaitė studentams paskaitą „Aš – globalaus verslo dalis“. Paskaitoje dalyvavo Verslo ekonomikos ir Finansų studijų programų studentai. Kartu su lektoriais studentai paskaitoje diskutavo ne tik apie globalizacijos sampratą, jos svarbą šiuolaikiniam verslui ir dėl to kylančias problemas, bet buvo supažindinti ir su skandinaviško verslo kultūra, pačios įmonės socialine atsakomybe. Kalbėta apie įgūdžius, kurių reikės dabartinei kartai ateities versle: lankstumą, nuolatinį mokymąsi, bendradarbiavimą, greitą prisitaikymą prie pokyčių, tarpkultūrinį komunikavimą, kalbų žinojimą. Paskaitos pabaigoje aktyviausi studentai buvo apdovanoti vertingais Cognizant prizais.

Docentė dr. Dainora Gedvilaitė