2021 m. balandžio 19–23 dienomis vykusios VIKO ATVIRŲ DURŲ IR KARJEROS SAVAITĖS metu lektorė Žanos Prokopovičienės vedė pamoką ,,Antras šansas: žiedinės ekonomikos galimybės“, kurioje buvo dėstoma apie tai, kas yra žiedinė ekonomika, kaip klimato ir aplinkos problemos gali tapti ekonominėmis galimybėmis. Socialinės atsakomybės tema buvo plėtojama visos pamokos metu. Lektorė aiškino moksleiviams, apie žiedinės ekonomikos svarbą, kad tokia ekonomikos sistema naudinga ir tuo, jog suteikia naują konkurencinį pranašumą ir mažina negausių išteklių poreikį, energijos suvartojimą ir taršą anglies dioksidu.