Studijų formos

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete studijos vykdomos nuolatine studijų forma.
Nuolatinės studijos organizuojamos pagal Apskaitos, Bankininkystės, Investicijų ir draudimo, Finansų bei Verslo ekonomikos studijų programas.
Studijuoti priimami asmenys, turintys ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.
Vienerių studijų metų apimtis 60 kreditų.
Studijų trukmė – 3 metai.
Studijos vykdomos pagal fakulteto dekano patvirtintą studijų grafiką ir paskaitų tvarkaraštį.
Baigus studijas išduodamas profesinio bakalauro diplomas.

Fakultete studijos vykdomos pagal:

Dieninį tvarkaraštį
Studijos pagal dieninį tvarkaraštį vykdomos darbo dienomis pagal dekano patvirtintą paskaitų tvarkaraštį.

Sesijinį tvarkaraštį (galima rinktis kontaktinį arba nuotolinį studijų būdą)
Studijos pagal sesijinį tvarkaraštį organizuojamos sesijomis. Kiekvieną semestrą vyksta dvi 3 savaičių trukmės paskaitų/konsultacijų/tarpinių atsiskaitymų sesijos bei viena 2-3 savaičių trukmės egzaminų/galutinių atsiskaitymų sesija. Tarp sesijų vyksta dėstytojų konsultacijos, studentas studijuoja bei ruošiasi atsiskaitymams savarankiškai, laikantis dėstytojų nurodytų terminų. Studijuoti padeda metodinė medžiaga, kuri talpinama Moodle aplinkoje.

Studijos pagal sesijinį tvarkaraštį studentui suteikia galimybę derinti studijas ir darbą, nes paskaitos sesijų metu vyksta po darbo valandų.

Studentai studijuojantys pagal sesijinį tvarkaraštį gali rintis nuotolinį studijų būdą. Pasirinkus šį studijų būdą paskaitos bei atsiskaitymai vyksta per MS_Teams bei Moodle aplinkoje.