2023 m. vasario 14-18 dienomis vyko ERASMUS+ projekto „Educational Empowerment and Social Inclusion of Students with Disabilities through Digital Solutions and Assistive Technologies (EESI-DIGI)“ mokymai Patras universitete, Graikijoje. Juose VIKO atstovavo projekto tyrėjos – Elektronikos ir informatikos fakulteto dėstytojos Valdona Judickaitė-Žukovskė ir dr. Svetlana Kubilinskienė. Projekte dalyvauja partneriai iš 5 šalių: Graikijos, Vengrijos, Lietuvos, Italijos ir Ispanijos. Projekto tikslas – sukurti mokymosi modulius universitetų studentams ir darbuotojams su negalia skaitmeninių kompetencijų ugdymui.
„Asmenų su negalia įtrauktis yra ypač aktuali tema šiomis dienomis. Įvairios negalios reikalauja skirtingos pagalbos, todėl projekte kuriami intelektiniai produktai atliepia neįgaliųjų poreikius.“, – pasakoja VIKO Ekonomikos projektų vadovė Daiva Kelpšaitė.
Mokymosi metu Graikijoje buvo pristatytas visų partnerių parengtas praktinis vadovas, skirtas paremti instruktorių ir dėstytojų darbą akademijose ir universitetuose, valdant veiksmingą prieinamą mokymosi turinį ir pagalbinės mokymosi technologijas, naudingas studentams su negalia. Vadovo tikslas – nustatyti žmonių poreikius ir galimybes atsižvelgiant į technologinius pasiekimus, kurie gali padėti jiems kasdieniniame gyvenime, studijų baigimo, vienodo įsitraukimo į visuomenę.
Pasak EKF projektų vadovės, Lietuvos tyrėjų komanda prie vadovo prisidėjo pateikusi realius atvejus kolegijoje: buvo aprašyta autistikos studentų patirtis studijų procese, papasakota, kokia pagalba jiems yra teikiama.
Parengtas vadovas studentams su negalia leidžia susipažinti su įvairiomis pagalbinėmis technologijomis. Pavyzdžiui, siūlomi įrankiai padės jiems perskaityti įvairius dokumentus (ypatingai akliesiems ar turintiems skaitymo raidos sutrikimų), taip pat įvairūs laiko planavimo įrankiai (kalendoriai ir kt.), kurie ypač naudingi autizmą turintiems asmenims.

#ErasmusPlus #VikoEKF #wecounthere