Kursai, mokymai, seminarai

MES SIŪLOME:

 

 Apskaitos ir mokesčių pagrindai + darbas programa B1.lt

KURSŲ TRUKMĖ48 akademinės valandos. Iš jų 21 val. kompiuterine programa B1.lt.
KURSAI VYKSTA8 savaites (2 kartus per savaitę po 3 akad. val. nuo 18.30 val.)
KURSŲ KAINA300 Eur/asmeniui.
Baigusiems kursus išduodamas pažymėjimas.

KURSUOSE NAGRINĖJAMA:
Apskaitos informacijos formavimas. Įmonės ekonominiai procesai ir jų apskaita. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Įmonės veiklos rezultatų nustatymas ir apskaitos ciklo užbaigimas. Netiesioginiai ir tiesioginiai mokesčiai. Mokestinės situacijos: mokesčių apskaičiavimas, deklaracijų pildymas. Įmonės finansiniai rodikliai ir jų vertinimas.
DARBAS PROGRAMA B1.lt
Personalo ir darbo užmokesčio moduliai. Pirkimai, pardavimai, grąžinimai. Draudimai. Atsiskaitymai per kasą ir banką. Ilgalaikis turtas. Ataskaitos. Deklaracijos VMI ir SODRAI. Balanso ir Pelno (nuostolių) ataskaitos. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.
MOKYMŲ DALYVIAI GEBĖS:
Panaudoti apskaitą ir mokesčius reglamentuojančius teisės aktus, analizuoti ir apskaityti ekonominių procesų ūkinius faktus, taikyti mokesčių įstatymus praktinėje veikloje, suprasti finansinių ataskaitų rinkinio esmę, parengimo tikslus, apskaičiuoti, analizuoti ir įvertinti pagrindinius veiklos finansinius rodiklius, programa B1 tvarkyti ūkines operacijas, skaičiuoti darbo užmokestį, formuoti finansines ataskaitas bei deklaracijas.
Kontaktai pasiteirauti: Inga Grinevičienė, i.grineviciene@ekf.viko.lt, tel. nr. +37062900497
RegistracijaIndividualios veiklos apmokestinimas

MOKYMŲ TRUKMĖ – 3 akademinės valandos (vyksta nuotoliniu būdu).
MOKYMŲ KAINA – 120 Eur/asmeniui.
PROGRAMA ORIENTUOTA Į PRAKTINĘ VEIKLĄ.

MOKYMŲ TIKSLAS:

Suteikti praktinių įgūdžių apie individualios veiklos apmokestinimą, padėsiančių klausytojams savarankiškai ir tinkamai atlikti visas mokestines prievoles, susijusias su individualia veikla, naudojantis VMI informacinėmis sistemomis.

MOKYMŲ DALYVIAI GEBĖS:

 • pasirinkti labiausiai tinkamą individualios veiklos apmokestinimo formą;
 • savarankiškai įsigyti/pratęsti/nutraukti verslo liudijimą per Mano VMI arba registruoti individualią veiklą;
 • apskaičiuoti individualios veiklos mokesčius ir įmokas naudojantis SODROS bei VMI skaičiuoklėmis.
 • naudotis elektroninėmis buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonėmis (virtualiuoju buhalteriu);
 • įvertinti atvejus, kada reikia mokėti pridėtinės vertės mokestį.

Mokymų dalyviams išduodamas pažymėjimas.

Kontaktai pasiteirauti: Inga Grinevičienė, i.grineviciene@ekf.viko.lt, tel. nr. +37062900497
REGISTRACIJASocialinės atsakomybės politikos formavimas

Socialiai atsakingas verslas užima svarbią vietą šiuolaikiniame pasaulyje ir nėra vien tik madinga tendencija. Tyrimai rodo, kad skirdamas dėmesį aplinkai ir tvariai vystydamasis verslas generuoja daugiau inovacijų ir atveria naujas plėtros perspektyvas. Socialinė atsakomybė – vienas iš būdų stiprinti konkurencinį pranašumą.

MOKYMŲ TRUKMĖ – 6/8 akademinės valandos.
MOKYMŲ KAINA 50 Eur. Dėl tikslesnės mokymų kainos susisiekite žemiau pateiktais kontaktais.

MOKYMŲ TIKSLAS:

Atskleisti pagrindinius socialinės atsakomybės politikos formavimo principus. Mokymai skirti supažindinti įmonės atstovus su socialinės atsakomybės samprata, kryptimis ir principais bei teikiama nauda įgyvendinant socialinės atsakomybės politiką įmonėje. Išklausę mokymų kursą, gebėsite kryptingai formuoti socialinės atsakomybės politiką savo įmonėje.

MOKYMŲ DALYVIAI GEBĖS:

 • Suprasti socialinės atsakomybės būtinumą ir teikiamą naudą Jūsų įmonei;
 • Pritaikyti socialinės atsakomybės principus formuojant socialinės atsakomybės politiką įmonėje;
 • Žinosite pagrindines socialinės atsakomybės kryptis.

Baigusiems kursus išduodamas pažymėjimas.

Kontaktai pasiteirauti: Inga Grinevičienė, i.grineviciene@ekf.viko.lt, tel. nr. +37062900497

REGISTRACIJASubalansuotų rodiklių taikymas strateginiame planavime

Subalansuotų rodiklių sistema – tai verslo įrankis, padedantis įgyvendinti įmonės pasirinktą strategiją.

SEMINARO TRUKMĖ – 4 akademinės valandos.
SEMINARO KAINA 50 Eur.

SEMINARO TIKSLAS:

Paaiškinti strateginio plano rengimo, taikant subalansuotus rodiklius, metodiką.

SEMINARO UŽDAVINIAI:

 • Supažindinti su įmonės strateginio plano struktūra;
 • Išsiaiškinti svarbiausias įmonės veiklos sferas, kurias būtina kontroliuoti;
 • Išmokti susieti strateginius tikslus su rodikliais, kurie išmatuoja tikslo pasiekimo lygį;
 • Išmokti parengti strateginių tikslų žemėlapį, rodantį tikslų priežastinius ryšius;
 • Supažindinti, kaip, taikant subalansuotus rodiklius, strateginiai planai susiejami su metiniais planais;

SEMINARO DALYVIAI GEBĖS:

Įmonės strategiją išskaidyti į strateginius tikslus, nubraižyti strateginių tikslų žemėlapį, vizualiai iliustruojantį, kaip įgyvendinus personalo, procesų ir klientų tikslus, pasiekiami finansiniai tikslai, parinkti rodiklius, matuojančius tikslų pasiekimą, žinos, kaip strateginius tikslus perkelti į metinius įmonės veiklos planus.

Seminaras yra bendro pobūdžio, netaikomas konkrečiai organizacijai.

Seminaro dalyviams išduodamas pažymėjimas.

Kontaktai pasiteirauti: Inga Grinevičienė, i.grineviciene@ekf.viko.lt, tel. nr. +37062900497

REGISTRACIJA