Ekonomikos katedra

Katedra įsikūrusi Ekonomikos fakultete adresu Studentų g. 39A, 525 kab., LT-08106, Vilnius
tel.: + 370 640 37 949, el. p. ekonomika@ekf.viko.lt

Katedros vedėjas
doc. dr. Artūras VITAS
el. p. a.vitas@ekf.viko.lt
Administratorė
Ugnė Paškevičienė
el. p. u.paskeviciene@ekf.viko.lt

Ekonomikos katedra įkurta 2000 m. rugsėjo 1 d.
Katedra kuruoja Ekonomikos krypties studijų programą Verslo ekonomika (akredituota tarptautinių ekspertų iki 2021 m. birželio 30 d.)

Ekonomikos katedros pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos ekonomikos profesinius bakalaurus, gebančius dirbti, tobulėti ir konkuruoti nuolat kintančioje verslo aplinkoje.

Katedros uždaviniai ir veiklos kryptys:

 • rengti ir tobulinti ekonomikos krypties studijų programas;
 • laiduoti Verslo ekonomikos studijų programos ir katedrai priskirtų dalykų (modulių) programų kokybę;
 • analizuoti, tobulinti ir užtikrinti studijų kokybę;
 • rengti ir tobulinti dėstomų dalykų (modulių) programas, mokymo/mokymosi medžiagą, nuotolinio mokymo modulius bei kitas priemones, atsižvelgiant į besikeičiančias rinkos sąlygas;
 • tirti darbo rinkos poreikius;
 • dalyvauti ekspertinėje, konsultacinėje ir projektinėje veikloje;
 • tobulinti dėstytojų pedagoginę bei dalykinę kvalifikaciją ir bendruosius gebėjimus;
 • vystyti dėstytojų ir studentų tarptautinius mainus;
 • skleisti katedros studijų kryptį atitinkančias teorines ir praktines žinias;
 • plėtoti mokslo taikomąją veiklą;
 • vykdyti stojančiųjų motyvavimo studijoms fakultete priemones;
 • bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir kitų aukštųjų mokyklų giminingomis katedromis.

Katedros siūlomi neformalaus mokymo kursai, seminarai:

 • Verslo plano rengimas (smulkiesiems verslininkams, trukmė -90 akad. val.).
 • Ekonomikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.

Katedros sudėtis
Dėstytojų parengta mokymo/si/ metodinė medžiaga
Mokslo taikomoji ir kita veikla
Lietuvos ir užsienio partneriai