VIKO Ekonomikos fakulteto dėstytojos dalyvavo aktualiuose keturių valandų mokymuose, kuriuose sužinojo daug pratimų ir faktų apie jaunąją kartą.

Mokymų lektorės: doc. dr. Vida Navickienė, VGTU Edukacinių kompetencijų grupės vedėja, ir psichologė Gintė Gudzevičiūtė, VGTU Karjeros ir psichologinio konsultavimo grupės vedėja.

Seminaro metu buvo aptarti edukologiniai ir psichologiniai motyvavimo aspektai. Kalbėta ne tik, kaip motyvuoti studentus, kokias strategijas taikyti, bet iš kur semtis stiprybės ir noro eiti į auditoriją pačiam dėstytojui. Svarbus mokymų aptarimo aspektas –  paritetinių, lygiaverčių santykių kūrimas. Tam buvo pateikti konkretūs žingsniai bei patarimai. Seminare taip pat gilintasi į veiksnius, kurie lengvina arba sunkina mokymo(si) procesą bei kontakto su studentais palaikymą. Aptarta, kokiomis savybėmis pasižymi šiandienos studentai ir kaip lengviau užtikrinti palaikančią, mokytis skatinančią aplinką.

#VikoEKF#mokymai #wecounthere