2020 m. spalio 19–23 dienomis Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko Jaunimo reikalų departamento Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projekto „Socialinis verslas – jungiantis žmones spręsti socialines problemas“ mokymai Lietuvos ir Lenkijos studentams. Šio projekto tikslas – skatinti jaunų žmonių tarpkultūrinį bendradarbiavimą per verslumą (antreprenerystę), įskaitant socialinį verslumą. Projektas finansuojamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis. Penkių darbo dienų mokymus fakultete vedė UAB „Pirmas blynas“ įkūrėjas Tim Van Wijk, kuris 2020 m. liepos 6 d. gavo Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanojimą už nuopelnus Lietuvai, ir Eglė Jokužytė, atstovaujanti VšĮ „Verslas ar menas“ bei leidžianti knygas neregiams vaikams. Mokymuose dalyvavo: 6 studentai iš Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto ir 6 studentai iš Krokuvos Ekonomikos universiteto Kokybės mokslų ir produktų valdymo fakulteto bei po 2 jaunimo lyderius iš Lietuvos ir Lenkijos aukštųjų mokyklų. Mokymai vyko anglų kalba. Dalyviai Lietuvoje susirinko Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete, o Lenkijos studentai ir dėstytojai, dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos Lenkijoje ir Lietuvoje, jungėsi į mokymus nuotoliniu būdu per Teams platformą. Tim Van Wijk ir Eglė Jokužytė pristatė savo socialinius verslus, o lietuvių ir lenkų studentai su jų pagalba generavo socialinio verslo idėjas, dalyvaudami diskusijose ir spręsdami užduotis, ugdė savo socialines kompetencijas. Projektas tęsis iki 2020 m. gruodžio 31 d. Planuojamas projekto viešinimo nuotolinis renginys Lietuvoje ir Lenkijoje.

Ekonomikos fakulteto projektų vadovė Daiva Kelpšaitė