Erasmus + personalui

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytojai bei administracijos darbuotojai gali dalyvauti Erasmus+ personalo mainų programoje:

 1. Personalo mobilume dėstymui (Teaching Mobility)
 2. Personalo mobilume mokymams (Staff Training Mobility)

Apie skelbiamus konkursus informacija pateikiama Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus (http://www.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/destytoju-mobilumas/) ir fakulteto puslapiuose.

Personalo mobilumas dėstymui

Dėstytojai, pageidaujantys dalyvauti personalo mobilumo dėstymui konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pateikti užpildytą paraišką.

 • Paraiškos priimamos rugsėjo 1–30 dienomis (imtinai).
 • Atrankos fakultetuose vyks spalio 1–7 dienomis.
 • Minimali paskaitų skaitymo trukmė – 8 akademinės valandos.
 • Galima mobilumo dėstymui trukmė – nuo 2 dienų iki 2 mėn., neįskaitant kelionės dienų.
 • Sutarčių sąrašą personalo mobilumui dėstymui rasite čia.

Dėstymo mobilumo sutartis (Teaching Mobility Agreement)
Dotacijos sutartis dėstymo mobilumui

Personalo mobilumas mokymams

 • Paraiškos priimamos rugsėjo 1–30 dienomis (imtinai).
 • Atrankos fakultetuose vyks spalio 1–7 dienomis.
 • Minimali paskaitų skaitymo trukmė – 8 akademinės valandos.
 • Galima mobilumo dėstymui trukmė – nuo 2 dienų iki 2 mėn., neįskaitant kelionės dienų.
 • Sutarčių sąrašą personalo mobilumui dėstymui rasite čia.

Darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pateikti užpildytą paraišką.

 • Paraiškos priimamos nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 29 d. (imtinai).
 • Paraišką būtina pateikti prieš 2 mėn. iki numatomos stažuotės pradžios.
 • Atrankas vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Vilniaus kolegijos Erasmus personalo mobilumo mokymams atrankos komisija. Atranka vyksta ne vėliau, kaip 2 savaitės nuo paraiškos įregistravimo datos.
 • Mokymai gali trukti nuo 2 d. iki 2 mėnesių, neįskaitant kelionės dienų.
 • Mokymams sutarčių nėra, darbuotojas pats ieškosi vietos. Tai gali būti ir mokymo institucija, ir įmonės.

Mokymosi mobilumo sutartis (Staff Training Mobility Agrreement)
Dotacijos sutartis mokymosi mobilumui

Individualus dotacijos dydis skaičiuojamas personalo mobilumo dėstymui ir mokymams:

Kelionės išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (1 lentelė)
Pragyvenimo išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (2 lentelė)

Mobilumo mokymams tvarkos aprašas

Išsamiau apie Erasmus+ programą galite rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje

Nepraleiskite puikios galimybės!

Ekonomikos fakulteto Erasmus koordinatorė
lekt. D. Ignatavičiūtė, el. p. d.ignataviciute@ekf.viko.lt

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ studentų mainų programą prašome kreiptis į Tarptautinių ryšių skyrių.
Darbuotojus konsultuoja Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel. 8-5-2191601.