Erasmus + personalui

Vilniaus kolegijos Erasmus kodas: LT VILNIUS10

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytojai bei administracijos darbuotojai gali dalyvauti Erasmus+ personalo mainų programoje:

 1. Personalo mobilume dėstymui (Teaching Mobility)
 2. Personalo mobilume mokymams (Staff Training Mobility)

Apie skelbiamus konkursus informacija pateikiama Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos ir fakulteto internetiniuose puslapiuose.

Personalo mobilumas dėstymui

Dėstytojai, pageidaujantys dalyvauti personalo mobilumo dėstymui konkurse, Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybai turi pateikti užpildytą paraišką.

 • Paraiškos priimamos rugsėjo 1–30 dienomis (imtinai).
 • Atrankos fakultetuose vyks spalio 1–7 dienomis.
 • Minimali paskaitų skaitymo trukmė – 8 akademinės valandos.
 • Galima mobilumo dėstymui trukmė – nuo 2 dienų iki 2 mėn., neįskaitant kelionės dienų.
 • Sutarčių sąrašą personalo mobilumui dėstymui rasite čia.

Dėstymo mobilumo sutartis (Teaching Mobility Agreement)
Dotacijos sutartis dėstymo mobilumui

Personalo mobilumas mokymams

Darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti personalo mobilumo mokymams konkurse, Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybai turi pateikti užpildytą paraišką.

 • Paraiškos priimamos nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 29 d. (imtinai).
 • Paraišką būtina pateikti prieš 2 mėn. iki numatomos stažuotės pradžios.
 • Atrankas vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Vilniaus kolegijos Erasmus personalo mobilumo mokymams atrankos komisija. Atranka vyksta ne vėliau, kaip 2 savaitės nuo paraiškos įregistravimo datos.
 • Mokymai gali trukti nuo 2 d. iki 2 mėnesių, neįskaitant kelionės dienų.
 • Mokymams sutarčių nėra, darbuotojas pats ieškosi vietos. Tai gali būti ir mokymo institucija, ir įmonės.

Mokymosi mobilumo sutartis (Staff Training Mobility Agrreement)
Dotacijos sutartis mokymosi mobilumui
Mobilumo mokymams tvarkos aprašas
Išsamiau apie Erasmus+ programą galite rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje

Dotacijų dydžiai nuo 2018 m.

 1. Individualus dotacijos dydis Programos šalyse.
 2. Individualūs dotacijų dydžiai šalyse Partnerėse.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ darbuotojų mobilumą galite rasti čia…

Nepraleiskite puikios galimybės!

Ekonomikos fakulteto Erasmus koordinatorė
lekt. D. Ignatavičiūtė, el. p. d.ignataviciute@ekf.viko.lt

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ studentų mainų programą prašome kreiptis į Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybą.
Darbuotojus konsultuoja Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt , tel. 8 616 24369.