Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija LEDA

PHARE profesinio mokymo programos iniciatyva 1998 m. Lietuvoje pradėtos kurti profesinio mokymo įstaigų dėstytojų/mokytojų asociacijos, kurių veiklos tikslai – padėti keistis naujausia dalykine informacija, dalintis pedagogine patirtimi, tobulinti kvalifikaciją. Tokiu būdu buvo įsteigtos atskirų sričių – elektronikos, automobilių transporto, užsienio kalbų ir kitų – dėstytojų/mokytojų asociacijos. 1999 m. gruodžio 17 d. Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje įvyko steigiamasis susirinkimas, kuriame buvo nutarta įsteigti Respublikinę ekonomikos dalykų dėstytojų/mokytojų asociaciją. Asociacijos valdybos pirmininke buvo išrinkta Vilniaus aukštesniosios technikos mokyklos dėstytoja Irena Baublienė, o vicepirmininke išrinkta Laima Šapalienė, Vilniaus aukštesniosios ekonomikos mokyklos dėstytoja. Tačiau asociacija oficialiai nebuvo įregistruota ir jos veikla nutrūko.

2003 metų gegužės 28 d. įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos (LEDA) steigiamasis susirinkimas, kuriame buvo nutarta atnaujinti veiklą ir pateikti Teisingumo ministerijai prašymą dėl LEDOS kaip visuomeninės organizacijos įsteigimo ir jos įstatų įregistravimo.

2003 metų birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija įregistravo visuomeninę organizaciją – Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociaciją.

Nuo 2004 metų vasario 14 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija veikia pagal LR asociacijų įstatymo 18 str. 2 dalį.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijai vadovauja prezidentė Romantė Bučienė (Vilniaus kolegijos Ekonomikos katedros lektorė).

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija įsikūrusi Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete, adresu:
Studentų g. 39A, LT-08106, Vilnius, Lietuva
El. paštas: info@leda.lt
Interneto svetainė www.leda.lt