Bankininkystės katedra

Katedra įsikūrusi Ekonomikos fakultete (Studentų g. 39A, 528 kab., LT-08106, Vilnius)
tel.: + 370 640 38 732, el. p. bankininkyste@ekf.viko.lt

  Katedros vedėja,
lektorė MEČĖJIENĖ Gitana
el. p. g.mecejiene@ekf.viko.lt
Katedros administratorė
BALANDINIENĖ Milda
el. p. m.balandiniene@ekf.viko.lt

Bankininkystės katedra įkurta 2002 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Finansų ir kredito katedrą.
Katedra kuruoja Socialinių mokslų srities, Finansų krypties studijų programą Bankininkystė.

Bankininkystės katedra – dinamiška, atvira, lanksti, perspektyvi, vertinanti studentų ir dėstytojų iniciatyvą bei skatinanti specialistų tobulėjimą, skirianti dėmesį studijų kokybei bei studentui. Katedra siekia sudaryti sąlygas ir kurti aplinką, kurioje formuotųsi laisvos ir atsakingos asmenybės, siekiančios kompetencijos profesinėje veikloje.

Bankininkystės katedros pagrindinis tikslas – ruošti aukštos kvalifikacijos, atsakingus, gebančius dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis, aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius ekonomistus, kurių kvalifikacija tenkintų finansų institucijų keliamus reikalavimus.

Katedros uždaviniai ir veiklos kryptys:

 • atsižvelgiant į rinkos pokyčius, rengti ir tobulinti Finansų krypties studijų programas;
 • rengti ir tobulinti dėstomų dalykų (modulių) programas;
 • analizuoti ir tobulinti studijų kokybę, praktinių įgūdžių formavimą;
 • rengti ir tobulinti mokymo/mokymosi medžiagą bei kitas priemones, atsižvelgiant į ekonomikos, finansų bei banko sistemos pokyčius;
 • rengti nuotolinio mokymo modulius;
 • užtikrinti bankininkystės studijų kokybę;
 • tobulinti dalykinę ir metodinę kvalifikaciją;
 • skleisti Katedros studijų kryptį atitinkančias teorines ir praktines žinias;
 • populiarinti bankininkystės studijas, vykdyti priemones stojančiųjų pritraukimui;
 • plėtoti mokslo taikomąją veiklą;
 • tirti darbdavių poreikius;
 • stebėti absolventų karjerą;
 • dalyvauti ekspertinėje, konsultacinėje ir projektinėje veikloje;
 • bendradarbiauti su darbdaviais ir socialiniais partneriais bei kitų aukštųjų mokyklų giminingomis katedromis;
 • plėtoti tarptautinius ryšius, dalyvauti Erasmus + mainų ir stažuočių programose;
 • dalyvauti konsultacinėje ir projektinėje veikloje.

Katedra siūlo neformalaus mokymo seminarus:

 • Asmeninių finansų valdymas (trukmė – 4 akad. val.);
 • Kaip pasiekti abipusės naudos (trukmė – 4 akad. val.);
 • Efektyvi komunikacija (trukmė – 4 akad. val.);
 • Laiko valdymas: kaip neskubant visur suspėti? (trukmė – 4 akad. val.)
 • Žmonių elgesio strategijos pagal 9 Eneagramma tipus (trukmė – 4 akad. val.).

Katedra siūlo modulius (dalykus) anglų kalba Erasmus + studentams:

 • Banking Services Management,
 • Credit and Banking,
 • Financial Analysis,
 • Settlements in the Bank,
 • Bank Risks Management,
 • Bank Accounting,
 • Bank Audit And Control,
 • Financial Markets.

Profesinės perspektyvos:
Keičiantis ekonominei rinkos situacijai, auga kvalifikuotų darbuotojų, galinčių patikimai vykdyti finansines operacijas, atlikti rinkos tyrimus, organizuoti banko veiklą, vertinti ir valdyti banko turtą ir nuosavybę, valdyti banko rizikas, vykdyti tarptautinę banko veiklą, poreikis.

Katedros sudėtis

Katedros vedėja – Gitana Mečėjienė, lektorė, el. p. g.mecejiene@ekf.viko.lt

Nariai
Monika Budrikaitė, lektorė, el. p. m.budrikaite@ekf.viko.lt
Sigita Juzėnienė, lektorė, el. p. s.juzeniene@ekf.viko.lt
Alvydas Mackevičius, lektorius, el. p. a.mackevicius@ekf.viko.lt
Jolita Naujalienė, lektorė, el. p. j.naujaliene@ekf.viko.lt
Dalytė Poteliūnaitė, lektorė, el. p. d.poteliunaite@ekf.viko.lt
Laima Steiblienė, lektorė, el. p. l.steibliene@ekf.viko.lt

Taikomųjų mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos

Straipsniai, publikacijos
Lapinskienė, G., Mečėjienė, G., Steiblienė, L. (2022). Žalieji finansai: teorija ir įžvalgos apie Lietuvą
Juzėnienė, S., Naujalienė, J. 2021, „Darbo rinkoje nauja Z karta“, „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ , ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online)
Steiblienė Laima, INVESTIGATION OF SOCIALLY INTELLIGEBLE YOUNG PEOPLE INTRODUCTION TO THE LABOUR MARKET. Online Peer Reviewed Open Access Journal ISSN: 2456-6470. Google Scholar

Tyrimų kryptys
Lietuvos finansų rinkos analizė
Galimų pinigų plovimo atvejų ir schemų analizė
Žalioji bankininkystė
Bankininkystės studijų programos kokybė

Projektinė veikla
,,Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas ,,Educational Empowerment and Social Inclusion of students with disabilities through Digital Solutions and Assistive Technologies“ . Projektas vykdomas 2022-2024 m.
Narystė asociacijose, tarybose
Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija

Strateginiai partneriai

AB SEB bankas
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Centrinė kredito unija
AB „Swedbank“
AB Luminor bankas
AB Šiaulių bankas

Finansų studijų krypties savianalizės suvestinė 2022