Ekonomikos fakultetas pradėjo vykdyti Erasmus mišrią intensyvią programą (angl. Erasmus Blended Intensive Program), trumpai Erasmus BIP „Green Finance“. Projekto nr. Nr. 2022-1-LT01-KA131-HED-000064711-8. Pirmasis projekto etapas prasidėjo nuo gyvų susitikimų Ekonomikos fakultete 2024 m. balandžio 22 – 26 dienomis. Paskaitas skaitė EKF docentai dr. Tadas Gudaitis, dr. Ewelina Idziak ir lektorė Jovita Leščiuvienė.
Projekte dalyvavo penkiolika studentų iš Vengrijos (Gal Ferenc universitetas) ir Bulgarijos (Ruse universitetas). „Džiugina, kad prie užsienio studentų aktyviai prisijungė VIKO Ekonomikos fakulteto Erasmus bei Bankininkystės studijų programos studentės.“, – pažymi VIKO Ekonomikos fakulteto projektų vadovė Daiva Kelpšaitė.

Dalyviai buvo padalinti į penkias mišrias komandas, kurios buvo paremtos lyčių lygybe: kiekvienoje komandoje buvo paskirstyti Bulgarijos, Vengrijos ir Lietuvos studentai. Intensyvios savaitės metu dalyviai aplankė nemažai finansinių ir kultūrinių objektų. „Pirmadienį buvome Swedbank laboratorijoje, kurioje buvo pristatytos įvairios veiklos, pavyzdžiui, leidžiama švietėjiška literatūra, skirta vaikų ir jaunimo finansiniam raštingumui ugdyti. Dalyviai galėjo praktiškai išmėginti įvairias užduotis, susijusias su skolinimosi, investavimuo ir tvarių finansų temomis.“, – vardija projektų vadovė D. Kelpšaitė.
Antradienį svečiai ir VIKO studentai apsilankė Valdovų rūmuose, buvo supažindinti su Lietuvos istorija. Trečiadienį puikiai pavyko vizitas į Rockit Fintech centrą: dalyviai sužinojo apie Lietuvos Fintech įstaigas ir startuolius. Ketvirtadienį svečiai lankėsi Užutrakio dvaro sodyboje ir Trakų salos pilyje. Penktadienį dalyviai pristatė per savaitę paruoštas prezentacijas – tai tik pirmas žingsnis, nes galutinis atsiskaitymas bus gegužės pabaigoje. Po šio susitikimo VIKO Ekonomikos fakultete, projekto dalyviai persikels į darbą virtualioje erdvėje – paskaitos gegužės mėnesį vyks nuotoliu Teams.

Savaitė buvo turinininga ir įdomi. Svečiai liko labai patenkinti, dėkojame jiems už įsitraukimą.

Projektų vadovė Daiva Kelpšaitė

The Faculty of Economics has launched the Erasmus Blended Intensive Programme (Erasmus Blended Intensive Programme), or Erasmus BIP Green Finance for short. Project No. 2022-1-LT01-KA131-HED-000064711-8. The first phase of the project started with live meetings at the Faculty of Economics from 22 to 26 April 2024. Lectures were given by Dr Tadas Gudaitis and Dr Ewelina Idziak, associate professors at the ETF, and by Jovita Leščiuvienė, lecturer.
Fifteen students from Hungary (Gal Ferenc University) and Bulgaria (Ruse University) participated in the project. „It is gratifying that the foreign students were actively joined by the Erasmus and Banking students of the VIKO Faculty of Economics,“ notes Daiva Kelpšaitė, Project Manager of the VIKO Faculty of Economics. Participants were divided into five mixed teams based on gender equality: each team was made up of Bulgarian, Hungarian and Lithuanian students. During the intensive week, participants visited a number of financial and cultural sites. „On Monday, we visited Swedbank’s laboratory, where various activities were presented, such as the publication of educational literature on financial literacy for children and young people. Participants were able to practice various tasks related to borrowing, investing and sustainable finance,“ says project manager D. Kelpšaitė. On Tuesday, the guests and VIKO students visited the Palace of the Grand Dukes of Lithuania and were introduced to the history of Lithuania. On Wednesday, the visit to the Rockit Fintech Centre was a great success: the participants learnt about Lithuanian Fintech institutions and start-ups. On Thursday, the guests visited Užutrakis Manor and Trakai Island Castle. On Friday, the participants presented the presentations they had prepared during the week – this is just the first step as the final settlement will take place at the end of May.
After this meeting at the VIKO Faculty of Economics, the project participants will move to virtual work, with lectures taking place in May via Teams. The week was rich and interesting. The guests were very satisfied and we thank them for their involvement.