2024 m. gegužės 28 d.–birželio 1 d. Ekonomikos fakulteto dėstytojos Laura Žarskienė, Sigita Juzėnienė bei dr. Irena Danilevičienė ir Elektronikos ir informatikos fakulteto dėstytojos Valdona Judickaitė Žukovskė bei dr. Svetlana Kubilinskienė dalyvavo Erasmus+ programos strateginės partnerystės KA2 projekto „Design2Freedom: promoting Person-Centred Design applied to disability in higher education“ partnerių mokymuose. Šio projekto koordinatoriai COCEMFE (Ispanija). Projekto partneriai: VIKO, Lietuva; Research Group „Talionis”, University of Coruña, Ispanija; Technical university of Kosice – Access Centre (TUKE), Slovakija; Creative District, Belgija. Mokymų metu dėstytojos įgijo įgūdžių bei žinių, kaip efektyviau pritaikyti mokymo metodus, medžiagą bei priemones dirbant su negalią turinčiais studentais. Vizito metu projekto partneriai pasidalino patirtimi apie darbą su specialiųjų poreikių studentais. Buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės ir kryptys.

Dėstytoja Laura Žarskienė