Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2018 m. rugsėjo 14 d. studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2018 m. rudens semestre, turi Fondui pateikti elektroninius prašymus-anketas.

Studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per metus negali viršyti studento mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 900 Eur per metus);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (14 630 Eur).

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti 2018 m. spalio 3 dieną.

Daugiau informacijos jums suteiks
Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė
Vaida Mažylytė
tel. (8 5) 255 3371


Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. Fondas priims papildomas paraiškas gauti socialinę stipendiją 2018 m. pavasario semestre. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks

Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Jočytė
Tel. (8 5) 264 7260
El. p. greta.jocyte@vsf.lt


2018 m. birželio 27 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko iškilmingas diplomų įteikimas absolventams. Iš viso šiais metais fakultete įteikti 233 aukštojo mokslo diplomai (iš jų 173 – nuolatinių studijų ir 60 – ištęstinių studijų absolventams), 6 iš jų su pagyrimu. Absolventus sveikino ir diplomus įteikė Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė ir Studijų skyriaus vedėja Inga Pašiušienė.
Pirmieji profesinio bakalauro diplomus savo rankose laikė Buhalterinės apskaitos bei Investicijų ir draudimo nuolatinių studijų programų absolventai. UAB „ASISTENTĖ“ direktorius Remigijus Valintas apdovanojo Buhalterinės apskaitos studijų programos absolventes geriausiai mokančias dirbti su apskaitos programa „Apskaitos asistentė“ ir galinčias sėkmingai tvarkyti įmonių buhalterinę apskaitą šia programa: Tatjaną Ščemel, Viktoriją Milčiūtę, Beatą Urbanovič, Gretą Karabeinikovaitę ir Gretą Mačaitytę. Gretai įteikta ir dovana – programos licencija ir prenumerata metams, kurios vertė 500 Eur. Taip pat absolventus pasveikino Buhalterinės apskaitos studijų programos absolventė, UAB „Elmoris“ vyr. buhalterio pavaduotoja ir Buhalterinės apskaitos katedros lektorė Genė Achranovič. Jaunuosius specialistus sveikino Draudimo katedros vedėja Daiva Malakaitė.
Bankininkystės, Finansų ir Verslo ekonomikos nuolatinių studijų programų absolventus pasveikino Bankininkystės studijų programos absolventė, AB Citadele bankas Klientų aptarnavimo skyriaus vadovė Audronė Rūkštelė. Bankininkystės katedros lektorius, imitacinės bendrovės „VIKO BANKAS“ vadovas Alvydas Mackevičius, „Simulith“ tinklo vadovė Rima Bačiulytė ir Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos prezidentas Marius Ignatonis absolventams įteikė sertifikatus ir dovanas, sveikino baigus praktiką imitacinėje bendrovėje „VIKO BANKAS“ ir susipažinus su BIS „Forpost“. Absolventei Ivonai Dadelo buvo įteiktas 5000-asis Simulith tinklo pažymėjimas, o Kapustaitei Gražynai – 500-asis IB „VIKO BANKAS“ pažymėjimas. Visus susirinkusiuosius pasveikino ir 2007 m. laidos Finansų studijų programos absolventas, „Green motion“ pardavimų vadovas Gvidas Gedvilas.
Vilniaus kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro lektorius Eduardas Vaitilavičius pasveikino ir apdovanojo geriausius Vilniaus kolegijos krepšinio, tinklinio, futbolo rinktinių sportininkus, jų buvo 5. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė Brigita Samušytė apdovanojo 9 EKF SA narius padėkos raštais.
Absolventams buvo įteikti 22 padėkos raštai už aktyvią studentišką veiklą, atsakingą ir pareigingą grupės seniūno darbą, aktyvią sportinę veiklą. Absolventai neslėpė džiaugsmo gavę diplomus ir dėkojo dėstytojams už kartu praleistus studijų metus.
Dėkojame diplomų įteikimo šventėje dalyvavusiam ir muzikinę programą atlikusiam atlikėjui, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto absolventui Daliui Garniui bei šventinio renginio vedėjai, Verslo ekonomikos studijų programos I-o kurso studentei Miglei Burneckytei.
Absolventams linkime sėkmės!


Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Erasmus koordinatorė, Ekonomikos katedros lektorė Danguolė Ignatavičiūtė 2018 m. birželio 18-22 dienomis dalyvavo tarptautinėje savaitėje Fern universitete Hagene, Vokietijoje. Tarptautinė savaitė skirta nuotoliniam mokymui „Designing and Developing Learning in Distance Education“, joje dalyvavo 28 dalyviai iš 16 šalių. Fern universitetas Hagene – vienintelis valstybės finansuojamas nuotolinių studijų universitetas, skirtas vokiškai kalbančiai bendruomenei pasaulyje. Universitetas įkurtas 1974 metais. Jame nuotoliniu būdu (bakalauro, magistro, doktorantūros studijas) studijuoja 76 000 studentų.
Tarptautinės savaitės metu vyko daug įdomių seminarų ir diskusijų: Virtualios mokymosi platformos; E-mokymosi įrankiai; Dėstytojų mokymas: e-mokymosi pažymėjimas; Kursų kūrimo metodika; Didaktika įvairiose kultūrose; Nuotolinio mokymosi vertinimas; Nuotolinio mokymosi kokybės užtikrinimas. Apsilankyta „Video studijoje“, universiteto logistikos centre. Buvo pristatytas universiteto Video centras, jo veikla, techninės galimybės ir kt. Savaitės dalyviai turėjo galimybę įrašyti trumpą pristatymą su vizualizacijomis.


2018 m. gegužės 28-31 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Bankininkystės bei Užsienio kalbų katedrų lektorės Gitana Mečėjienė, Viktorija Prapraitė ir Jolita Naujalienė lankėsi Splito Universitete, kur pagal LLP/Erasmus dėstytojų mainų programą skaitė paskaitas universiteto studentams. Paskaitų temos: vidaus kontrolė versle, vidaus audito tikslai ir funkcijos, vidaus kontrolės procesai, asmeninių finansų valdymas, asmeninio biudžeto valdymo įrankiai, verslo anglų kalba bei lyderystė.
Vizito metu lektorės turėjo galimybę susipažinti su dėstytojais, dekanu bei prodekane bei administracijos darbuotojais, pamatyti universiteto materialinę bazę. Susitikimo metu aptartos Splito Universiteto ir Vilniaus kolegijos bendradarbiavimo galimybės. Laisvalaikiu buvo proga aplankyti Splito miesto, kuriame įsikūręs universitetas, istorinius kultūrinius paminklus.