Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos katedros lektorė Laima Šapalienė 2017 m. lapkričio 17 d. pravedė pažintinę pamoką „Mokesčiai ir jų valdymas“ Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos mokiniams. Pranešimo metu lektorė kalbėjo apie mokesčių prievolės sampratą bei pristatė kiekvieną mokesčių grupę. Mokiniai atsakė į užduotus klausimus: kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti ekonomistas, finansininkas, buhalteris, kokie žymūs žmonės kalbėjo apie mokesčius.
Fakulteto vadybininkė Santa Mirauskienė mokiniams pristatė Vilniaus kolegiją, apžvelgė Ekonomikos fakulteto studijų programas.
Džiaugiamės mokinių vizitu ir visus kviečiame jau šį ketvirtadienį (2017-11-23) dalyvauti Vilniaus kolegijos renginyje „Studijos. Praktika. Karjera“. Daugiau informacijos: https://www.viko.lt/events/event/studijos-praktika-karjera-2017/


2017 m. lapkričio 13-14 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Imitacinių bendrovių „VIKO Drauda“ ir „VIKO Bankas“ vadovai Jolita Naujalienė ir Alvydas Mackevičius dalyvavo Utenos kolegijos renginiuose „Įtraukiantis verslo labirintas“, imitacinių bendrovių vadovų pasitarime, asociacijos „LIBA“ narių susirinkime. Renginys vyko Utenoje kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“. Renginio metu vyko verslumą bei kūrybiškumą skatinantys renginiai studentams bei dėstytojams. Vyko intensyvus darbas: dalyviai išklausė pranešimus tarptautinėje vaizdo konferencijoje „Verslo labirintas 2017“, dalyvavo edukacinėje programoje „Aktyvus ir išradingas verslas“.
Antroji diena prasidėjo Lietuvoje veikiančių imitacinių bendrovių vadovų pasitarimu. Susirinkusieji išklausė Simulith centro vadovės Rimos Bačiulytės pranešimą, dalijosi imitacinių bendrovių vadovų darbo su studentais patirtimi, sprendė imitacinių bendrovių veikloje kylančias problemas, numatė veiklos perspektyvas, aptarė 2018 m. imitacinių bendrovių mugės Kaune organizacinius klausimus.
Pasibaigus pasitarimui, vyko praktiniai seminarai vadovams: „Emocinis intelektas ir komandinio kūrybiškumo skatinimas“ – lektorė Jurgita Zabulytė-Kupriūnienė bei „Walt Disney kūrybiškumo metodika“ – lektorius Aleksejus Žaltkovski. Renginiai Utenoje įkvėpė naujiems darbams, suteikė naujos patirties studentų verslumo bei kūrybiškumo skatinimui!


2017 m. lapkričio 15 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete Bankininkystės studijų programos studentams (BN15A gr. ir BN15B gr.) pranešimą skaitė Konstantinas Kazakovas, Projektų vadovas, Operations Excellence and Process Development Danske bankas. Pristatymo tema ,,Stakeholderių valdymas, kaip tau atrodo?“.
Pranešėjas studentus įtraukė į diskusiją apie suinteresuotų šalių būtinumą, sukurdamas simuliacinę situaciją – gimimo dienos organizavimą. Jauniesiems specialistams labai patiko, jog pranešimo eigoje nestokota praktinių pavyzdžių ir neapsiribota tik teorija!


„Planning is nothing
Without monitoring“

2017 m. lapkričio 13 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Verslo ekonomikos studijų programos II kurso studentai dalyvavo Barclays projektų vadovų Dariaus Povilaičio ir Juozapo Bernatavičiaus paskaitoje „Project Management Essentials“, kuri vyko gražioje Vilnius RISE konferencijų salėje.
Studentai turėjo išskirtinę galimybę išgirsti kokiais etapais vystomi projektai bei įsitikinti, jog teorinis bagažas, kuris gvildenamas Ekonomikos fakultete paskaitų metu, sutampa su praktikoje taikomais projektų valdymo aspektais. Diskusijos metu buvo nagrinėjami dviejų sąvokų: projekto bei proceso skirtumai. Pranešėjai pasidalino sėkmingai įvykdytų projektų istorijomis, kurių eigos metu netrūko susidurti su aibe iššūkių ir nenumatytomis situacijomis.
Dėkojame pranešėjams už įdomią paskaitą, o studentams linkime sėkmės, taikant įgytas žinias!


Lapkričio 9 d. penki Ekonomikos fakulteto Investicijų ir draudimo studijų programos studentai laikė Lietuvos banko rengiamą kvalifikacinį draudimo brokerio egzaminą. Sveikiname III kurso studentus Gintarę Macytę ir Giedrių Misiūną bei II kurso studentą Saulių Talaikį sėkmingai išlaikius egzaminą ir tapus draudimo brokeriais! Džiugu, kad Investicijų ir draudimo studijų programą papildžius nauju Draudimo teisės dalyku, atsirado galimybė pasiruošti egzaminui, kurį išlaikę studentai tampa licencijuotais draudimo brokeriais. Lietuvos banko organizuojamas kvalifikacinis egzaminas gana sunkus ir jau daugelį metų jį išlaiko tik nedidelė dalis visų laikančiųjų, todėl išlaikytas egzaminas įrodo aukštą studentų žinių lygį ir atveria plačias galimybes tolesnei profesinei karjerai. Smagu padėti studentams tobulėti, o darbdaviams – įgyti darbuotojų, kurių profesines žinias pripažįsta Lietuvos bankas.

Draudimo katedros vedėja
Daiva Malakaitė