2018 m. gegužės 28-31 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Bankininkystės bei Užsienio kalbų katedrų lektorės Gitana Mečėjienė, Viktorija Prapraitė ir Jolita Naujalienė lankėsi Splito Universitete, kur pagal LLP/Erasmus dėstytojų mainų programą skaitė paskaitas universiteto studentams. Paskaitų temos: vidaus kontrolė versle, vidaus audito tikslai ir funkcijos, vidaus kontrolės procesai, asmeninių finansų valdymas, asmeninio biudžeto valdymo įrankiai, verslo anglų kalba bei lyderystė.
Vizito metu lektorės turėjo galimybę susipažinti su dėstytojais, dekanu bei prodekane bei administracijos darbuotojais, pamatyti universiteto materialinę bazę. Susitikimo metu aptartos Splito Universiteto ir Vilniaus kolegijos bendradarbiavimo galimybės. Laisvalaikiu buvo proga aplankyti Splito miesto, kuriame įsikūręs universitetas, istorinius kultūrinius paminklus.


Pagal sutartį tarp Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus kolegijos 2018 m. gegužės 27-31 d. Vilniaus kolegijoje lankėsi Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro delegacija. Delegacija buvo priimta ir Ekonomikos fakultete. Juos sutiko Bankininkystės katedros lektorius, Imitacinės bendrovės „VIKO Bankas“ vadovas Alvydas Mackevičius ir Bankininkystės studijų programos studentai. Renginyje dalyvavo ir Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė. Svečiai, kartu su Bankininkystės studijų antro kurso studentais, visą paskaitą praleido IB „VIKO Bankas“, kur jie buvo supažindinti su imitacinio banko veikla, pinigų muziejumi ir istorija. Sakartvelams buvo suteikta proga tapti „VIKO Banko“ klientais, bei trumpam – bankininkais. Jie turėjo galimybę patys atlikti tokias operacijas kaip: banko sąskaitos atidarymas ir pinigų pervedimas. Svečiai susitikimo metu pašoko savo nacionalinį šokį bei lietuviškai ir sakartveliškai padainavo liaudies dainą „Suliko“.
Antroje susitikimų dalyje svečiams buvo pristatyta fakulteto vadybininkės Santos Mirauskienės paskaita „Laiko valdymo paradoksas“. Šaunieji sakartvelai diskutavo ar galima valdyti laiką, taip pat buvo pristatyti studentų vertybių žemėlapiai. Paskaita buvo turininga ir tuo, jog studentai turėjo progos išmokti daug naujų žodžių lietuviškai.
Džiaugiamės sulaukę studentų iš Sakartvelo ir tikimės, jog bendri renginiai su Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centru taps dažnesni!Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad iki 2018 m. birželio 10 d. Fondas priims papildomas paraiškas gauti socialinę stipendiją 2018 m. pavasario semestre. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt


2018 m. gegužės 25 d. į Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetą užsuko Finansų ir kredito technikumo Planavimo statyboje specialybės 1968 metų laidos absolventai. Susirinkusieji šiltai bendravo ne tik tarpusavyje, bet ir su fakulteto administracija, dėstytojais. Su dideliu entuziazmu buvo apžiūrėtos pasikeitusios fakulteto auditorijos ir kitos patalpos. Susirinkusieji dalinosi prisiminimais, kurių tikrai netrūko, nors mokslai baigti prieš 50 metų.
Tikimės aktyvaus fakulteto absolventų dalyvavimo organizuojamame Alumni Protų mūšyje, šių metų rugpjūtį!