Ekonomikos fakulteto Finansų katedros vedėja, lektorė Olga Buckiūnienė 2020 m. vasario 26–28 dienomis lankėsi Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw mokykloje pagal Erasmus+ programą. Vizito tikslas buvo aptarti bendrus tarptautinius tyrimus tema Sidabrinė ekonomika. Susitikime dalyvavo dr. Elžbieta Wolanin Zygadlo, dr. Dariusz Klak, prof. Andzej Szromnik ir prof. Roman Fedan. Susitikimo metu aptartos ir bendradarbiavimo galimybės mokslo taikomojoje veikloje. Susitikimuose su prorektoriumi studentų reikalams dr. Ryszard Pukala buvo aptartos galimybės dėl studentų ir dėstytojų mainų programų, pristatyta pas juos naudojama plagijavimo nustatymo sistema. Su Ekonomikos ir vadybos instituto direktore dr. Jolanta Wojitowicz Zygadlo aptartas finansų ir apskaitos studijų planas, vertinimo sistema, baigiamųjų darbų rašymo ir gynimo tvarka bei aprašų rengimas. Erasmus koordinatorė Magda Bojaraska supažindino su mokyklos laboratorijomis, biblioteka, vykdomais projektais ir tarptautiniais mainais, aptartos bendradarbiavimo galimybės. Vizitas buvo intensyvus bei naudingas plėtojant tarptautinius ryšius ir keliant dalykinę kvalifikaciją.

Finansų katedros vedėja, lektorė Olga Buckiūnienė