Ekonomikos katedros lektorė, fakulteto Erasmus koordinatorė Danguolė Ignatavičiūtė ir Draudimo katedros lektorė, Studijų skyriaus vedėja Inga Pašiušienė 2024 m. gegužės 21–23 dienomis su Erasmus+ programos dėstymo vizitu lankėsi Krokuvos ekonomikos universitete, Lenkijoje (Cracow University of Economics, https://uek.krakow.pl). Šio universiteto studentams D. Ignatavičiūtė skaitė paskaitas apie duomenų importavimą bei apdorojimą su Power Query, o I. Pašiušienė vedė paskaitas Finansų matematikos temomis. Susitikimuose su kolegomis iš Krokuvos Ekonomikos universiteto buvo aptartos Erasmus mainų vizitų bei projektų galimybės tiek dėstytojams tiek studentams.

Inga Pašiušienė ir Danguolė Ignatavičiūtė