2015 m. birželio 18 d. Ekonomikos fakulteto dekanė A. Pikelienė, prodekanė N. Kašėtienė, Finansų katedros vedėja O. Buckiūnienė ir vadybininkė S. Mirauskienė susitiko su Vilniaus technologijų ir verslo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Putnaite. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės profesinių mokyklų moksleiviams atlikti praktiką VPMF „VIKO Bankas“, dalyvauti įvairiuose fakulteto renginiuose, seminaruose, įsitraukti į jaunojo ekonomisto, finansininkų klubų veiklą. Buvo sutarta palyginti studijuojamus dalykus abiejų institucijų studijų planuose.
Po diskusijos prie apskritojo stalo, „VIKO Banko“ vadovas dėst. A. Mackevičius papasakojo apie banko informacinę sistemą Forpost bei naudą, kurią gauna studentai atlikdami praktiką praktinio mokymo firmoje.
Buvo sutarta, kad mokymo centro patalpose bus pakabintas reklaminis skelbimas apie studijas fakultete, o bebaigiantiems mokslus absolventams – reklaminis bukletas aplanke prie diplomo. Kitas abipusiai naudingo bendradarbiavimo aptarimas numatytas rudenį.

Santa Mirauskienė, EKF vadybininkė