2015 m. birželio 3 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete svečiavosi Elektrėnų profesinio mokymo centro Bankinių operacijų tvarkytojo specialybės moksleivės ir jas lydėjusios mokytojos.
Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė R. Mastianec pristatė studijų programas, vykdomas fakultete bei absolventų karjeros galimybes, įvardijo platų spektrą popaskaitinės veiklos bei tradicinius kolegijos ir fakulteto renginius. Moksleives labiausiai domino tarptautinės mainų programos Erazmus plius galimybės ir praktinių mokymo firmų – „VIKO Bankas“ ir „VIKO Drauda“ veikla. Po prezentacijos moksleivės buvo palydėtos į „VIKO Banką“, kuriame Bankininkystės studijų programos studentės pristatė Bankininkystės studijų programą, studijuojamus dalykus bei verslo praktinio mokymo firmos veiklą. Moksleivės ir mokytojos, susipažino su FORPOST programa bei studenčių padedamos, atsidarė asmenines sąskaitas „VIKO banke“.
Bankininkystės katedros vedėja G. Mečėjienė bei Nuolatinių studijų skyriaus vedėja I. Pašiušienė su Elektrėnų profesinio mokymo centro mokytojomis aptarė bendradarbiavimo galimybes, pakvietė sudalyvauti ne tik kasmet organizuojamoje Bankininko dienoje, bet ir kituose fakulteto renginiuose. Dėstytoja J. Naujalienė moksleivėms papasakojo apie „VIKO Drauda“ veiklą bei pabrėžė, kad studijos kolegijoje orientuotos į praktinį mokymą, kas leidžia fakulteto absolventams tinkamai įsilieti į darbo rinką ir tapti ypač patraukliems darbdaviams.
Dėkojame Elektrėnų profesinio mokymo centro mokytojoms už suorganizuotą atvykimą bei tikimės ilgalaikio bendradarbiavimo. Taip pat dėkojame Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkei R. Mastianec ir Bankininkystės studijų programos studentėms už pagalbą vykdant renginį.

Santa Mirauskienė, EKF vadybininkė