Ekonomikos fakultete 2024 m. gegužės 14–15 d. įvyko Erasmus+ programos aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projekto „Development of a Virtual Learning Space as a Tool for Developing Students’ Critical Thinking, Communication, Collaboration and Creativity Skills in the Context of COVID‘19“ (Nr. 2021-1-LT-01-KA220-HED-000023551) partnerių susitikimas ir viešinimo renginys.

„Į projekto viešinimo renginį atvyko gausus būrys svečių iš kitų aukštųjų mokyklų. Studentai buvo sužavėti virtualios realybės platforma ir joje esančiais mokymosi kambariais“, – pasakoja Ekonomikos fakulteto dekanė dr. Aušra Liučvaitienė.

Susitikimo metu partneriai analizavo dokumentus, reikalingus galutinei ataskaitai pateikti, taip pat peržiūrėjo ir testavo parengtus intelektinius produktus, skirtingus atvejus (ang. case studies), virtualius kambarius, skirtus taikyti sumodeliuotas situacijas studijų dalykuose: lyderystei, motyvavimui, investavimui, žiedinei ekonomikai ir kt. „Renginio metu VIKO ir kitų aukštųjų mokyklų studentai bei svečiai, užsidėję virtualios realybės akinius, išmėgino virtualius kambarius, kur užėję į klases sukūrė savo avatarus, naudojosi virtualiomis auditorijomis, mokėsi, vykdė testus, sprendė užduotis, net skirstė atlyginimus. Visus kambarius kūrė VIKO, Latvijos ir Lenkijos universiteto dėstytojai kartu su įmone UAB „Iron cat“, – vardija Ekonomikos fakulteto projektų vadovė Daiva Kelpšaitė.

Projekto vykdymo laikotarpis – 2021 m. gruodžio 1 d.–2024 m. gegužės 31 d.
Projekte dalyvauja partneriai iš trijų šalių: Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos.
Partneriai Lietuvoje – UAB „Iron cat“ bei Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija (LIBA); Lenkijoje – Krokuvos Ekonomikos universitetas; Latvijoje – Ekonomikos ir kultūros aukštoji mokykla.

Dėkojame visiems partneriams, dalyviams ir svečiams.