Nuo 2013 m. spalio mėn. veikianti Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinė draugija (EKF SMD) vienija studentus, dalyvaujančius mokslo taikomojoje veikloje, padeda jiems gilinti mokslo tiriamojo darbo teorines žinias bei praktinius įgūdžius, ekonomikos, vadybos, draudimo, verslo ir finansų sričių profesines žinias, bendradarbiauti su kitų mokslo ir mokymo institucijų mokslinėmis organizacijomis. Pagrindiniai draugijos veiklos tikslai – supažindinti studentus su mokslinio darbo pagrindais, ugdyti studentų atsakomybę, pilietinį aktyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, verslumą, stiprinti mokslo taikomojo darbo teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius, rengti mokslines-praktines konferencijas, dalyvauti įvairiose švietėjiškose mokslo programose bei projektuose, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių studentų universitetų ir kolegijų studentų mokslinėmis draugijomis. Dėkojame aktyviausiems draugijos nariams, rengusiems pranešimus bei straipsnius konferencijoms: Sabinai Kucevič BA16A gr., Laurai Liutkevičiūtei, BA16A gr., Karolinai Rudokaitei, BA16A gr., Jolantai Borel, BN16B gr., Agatai Fiodorovič, BN16B gr., Adrianai Javniškytei, BN16B gr., Dovilei Maknytei, BN16B gr., Aušrai Bredelytei, BN16B gr., Karolinai Jasiulytei, VE16A gr., Skaistei Ustilaitei, BN17A gr., Agnieškai Tomaševič, BN17A gr. 2018 m. spalio 15 d. įvykusio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu priimti nauji nariai, patvirtintas 2018/2019 m. m. veiklos planas, į draugijos tarybą išrinkti šie studentai: Skaistė Ustilaitė BN17A gr., Sabina Kucevič BA16A gr., Karolina Jasiulytė VE16A gr., Pavelas Vistunovas, VE17E, Aušra Žemaitytė, FI18A. EKF SMD tarybos pirmininku išrinktas Verslo ekonomikos studijų programos antro kurso studentas Pavelas Vistunovas, VE17E gr.
EKF SMD laukiami visi, kuriems įdomi mokslo taikomoji veikla, moksliniai tyrimai, individualus ir komandinis darbas. Išsamesnė informacija apie SMD: https://ekf.viko.lt/studentams/studentiska-veikla/studentu-moksline-draugija/

EKF SMD kuratorius doc. dr. Artūras Vitas