2024 m. kovo 18–22 d. Finansų katedros lektorė Olga Buckiūnienė lankėsi Valstybiniame taikomųjų mokslų universitete (PANS), Jaroslaw, Lenkija. Vizito metu studentai sužinojo apie Lietuvos finansų sistemą, asmeninių finansų valdymą bei Lietuvos makroekonominius rodiklius. „Džiugino, kad vyko aktyvios diskusijos, lyginome Lenkijos ir Lietuvos rodiklius, sulaukiau daug kokybiškų klausimų. Pasinaudojusi dideliu susidomėjimu, pristačiau Vilniaus kolegiją ir pakviečiau studentus rinktis mūsų vykdomas studijų programas bei atvykti studijuoti per Erasmus+“, – džiaugiasi dėstytoja Olga Buckiūnienė.
Vizito metu O. Buckiūnienė bendravo su Valstybinio taikomųjų mokslų universiteto prorektoriumi studentų reikalams prof. dr. hab. inž. Ryszard Pukala. Kadangi paskaitos buvo dėstomos Ekonomikos ir vadybos instituto studentams, su fakulteto dekane dr. Tatiana Kozak-Siara buvo aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės bei dėstytojų ir studentų mainai.
Valstybinis taikomųjų mokslų universitetas Jaroslaw mieste vykdo tokias studijų programas: Finansai ir apskaita, Vadyba, Anglų filologija, Humanistika, Pedagogika, Tarptautiniai santykiai bei Sveikatos priežiūra.

Dėstytoja Olga Buckiūnienė