2023 m. kovo 6–10 d. Prancūzijoje, Nantes mieste Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Dalia Prūsaitienė ir docentas dr. Artūras Vitas kartu su SIMULITH centro vedėja Rima Bačiulyte ir verslo konsultante Danguole Ignatoniene dalyvavo Erasmus Strateginių partnerysčių projekto jaunimo srityje: „Youth, believe in you and become an entrepreneur! (YOU CAN BE)“ socialinio verslo organizavimo mokymuose. Šio projekto tikslas – skatinti jaunimo verslumą ir ugdyti verslumo kompetencijas, sukurti mentorystės programą ir verslumo vadovą bei seminarų ciklą verslumo tematika. Vizito metu dalyviai buvo supažindinti su socialinio verslo organizavimo ypatumais, socialinio tvarumo tikslais, strateginio planavimo įrankiais, socialinio verslo modeliais, žaliąja ekonomika ir kitais svarbiais šios veiklos srities aspektais. Teorinės žinios iš karto buvo taikomos analizuojant įvairias socialines problemas ir ieškant jų sprendimo būdų, testuojant projekto metu parengtą metodinę medžiagą – verslumo vadovą.
Vizito metu dėstytojai bendravo su mokymų organizatoriais Sara Natal, Mathilde Porcheron ir Margault Beguin iš Fondation Apprentis d’Auteuil (https://www.apprentis-auteuil.org/) organizacijos. Mokymuose dalyvavo ir po 4–5 projekto partnerius iš Makedonijos, Kroatijos, Rumunijos bei iš kitų Prancūzijos įstaigų. Siekiant efektyvesnio mokymo, organizatoriai suskirstė dalyvius į grupes, kuriose dirbo skirtingų šalių atstovai, kas leido išsamiau pažinti ne tik skirtingus kultūrinius ypatumus, bet ir suprasti socialinių problemų skirtumus kitose šalyse bei atrasti skirtingus socialinių problemų sprendimo algoritmus.

Docentas dr. Artūras Vitas