Lietuvių liaudies išmintis byloja – „Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs“. Norėdami pasitikrinti, ar ši patarlė pateisina studentų lūkesčius, 2019 m. spalio 17 d. esami ir būsimieji fakulteto Studentų mokslinės draugijos (SMD) nariai dalyvavo kasmetiniame ataskaitiniame susirinkime, kuriame buvo pristatyta 2018/2019 m. m. veiklos ataskaita. Nors studentų mokslinis darbas yra viena iš sudėtingiausių akademinės veiklos sričių, tačiau galima drąsiai teigti, kad draugijos veikla ir praėjusiais akademiniais metais buvo pakankamai aktyvi. Pagrindiniai draugijos tikslai: ugdyti studentų atsakomybę, pilietinį aktyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, verslumą, telkiant Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto bendruomenę, gilinti ekonomikos, vadybos, apskaitos, verslo ir finansų sričių profesines žinias bei mokslo taikomojo darbo teorinius ir praktinius įgūdžius, rengti mokslines konferencijas ir dalyvauti kituose renginiuose, įvairiose švietėjiškose mokslo programose ir projektuose, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių studentų universitetų ir kolegijų mokslinėmis draugijomis. Dėkojame aktyviausiems draugijos nariams, dalyvavusiems įvairiuose renginiuose, rašiusiems straipsnius bei skaičiusiems pranešimus konferencijose: Pavelui Vistunovui, VE17E gr., Skaistei Ustilaitei, BN17A gr., Aušrai Žemaitytei, FI18A, Agnieškai Tomaševič, BN17A gr., Renatai Petuch, BA17B gr., Aurimui Veličkai,VE18A gr., Modestui Fetingiui, VE18A gr., Karoliui Vasiliauskui, VE18A gr., Vyčiui Merkinykui ID18A, kuris šiuo metu yra išvykęs studijoms pagal Erasmus + programą į Bulgariją, tačiau ir toliau tęs savo veiklą draugijoje. Įvykusio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu priimti nauji nariai, išrinkta draugijos taryba, patvirtintas 2019/2020 m. m. veiklos planas. EKF SMD tarybos pirmininku išrinktas Pavelas Vistunovas, VE17E gr. studentas. Maloniais kviečiame įsijungti į studentų mokslinės draugijos veiklą visus, kuriems įdomi mokslo taikomoji veikla, moksliniai tyrimai, individualus ir komandinis darbas ir pasistengti atsakyti į klausimą, ar tikrai „mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs“.
Informacija apie EKF SMD veiklą: https://ekf.viko.lt/studentams/studentiska-veikla/studentu-moksline-draugija/

Ekonomikos katedros vedėjas,
EKF SMD kuratorius docentas dr. Artūras Vitas