Kviečiame registruotis į 2024-03-05 vyksiančius mokymus „Apskaitos ir mokesčių pagrindai + darbas programa B1.lt“. Mokymų metu bus dirbama su šiuolaikine apskaitos programa B1.lt. Mokymus veda patyrę bei kompetentingi Ekonomikos fakulteto lektoriai. Registracija vyksta iki 2024 m. vasario 25 d.
Visų dalyvių laukia dovana – 300 Eur B1.lt balanso papildymas

KURSŲ TRUKMĖ48 akademinės valandos. Iš jų 21 val. kompiuterine programa B1.lt.
KURSAI VYKSTA8 savaites (2 kartus per savaitę po 3 akad. val. nuo 18.30 val.)
KURSŲ KAINA300 Eur/asmeniui.
Baigusiems kursus išduodamas pažymėjimas.

KURSUOSE NAGRINĖJAMA:
Apskaitos informacijos formavimas. Įmonės ekonominiai procesai ir jų apskaita. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Įmonės veiklos rezultatų nustatymas ir apskaitos ciklo užbaigimas. Netiesioginiai ir tiesioginiai mokesčiai. Mokestinės situacijos: mokesčių apskaičiavimas, deklaracijų pildymas. Įmonės finansiniai rodikliai ir jų vertinimas.
DARBAS PROGRAMA B1.lt
Personalo ir darbo užmokesčio moduliai. Pirkimai, pardavimai, grąžinimai. Draudimai. Atsiskaitymai per kasą ir banką. Ilgalaikis turtas. Ataskaitos. Deklaracijos VMI ir SODRAI. Balanso ir Pelno (nuostolių) ataskaitos. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.
MOKYMŲ DALYVIAI GEBĖS:
Panaudoti apskaitą ir mokesčius reglamentuojančius teisės aktus, analizuoti ir apskaityti ekonominių procesų ūkinius faktus, taikyti mokesčių įstatymus praktinėje veikloje, suprasti finansinių ataskaitų rinkinio esmę, parengimo tikslus, apskaičiuoti, analizuoti ir įvertinti pagrindinius veiklos finansinius rodiklius, programa B1 tvarkyti ūkines operacijas, skaičiuoti darbo užmokestį, formuoti finansines ataskaitas bei deklaracijas.
Kontaktai pasiteirauti: Inga Grinevičienė, i.grineviciene@ekf.viko.lt, tel. nr. +37062900497
Registracija