Įsibėgėja Ekonomikos fakulteto kartu parneriais vykdomo EESI-Digi – Educational Empowerment and Social Inclusion of disabled students through Digital Systems employment – projekto veiklos. Projekto komanda šiuo metu yra aktyviai įsitraukusi į vieną iš pirmųjų projekto veiklų – studentų su negalia tyrimą. Tyrime kviečiami dalyvauti Lietuvos universitetuose bei kolegijose studijuojantys studentai, turintys negalią. Tyrimo metu bus siekiama išsiaiškinti, kokių informacinių technologijų įrankių studijoms labiausiai reikia, jog palengvinti studijų procesą ir pagerinti studijų kokybę negalią turintiems studentams. Kviečiame pildyti klausimyną, prisijungiant prie nuorodos: https://docs.google.com/forms/d/124XIELEpPW3AFyej2alR95JzMB60y3XTN34Qgl1iQ9Y/edit
Tyrimas vykdomas visose projekto partnerių šalyse: Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje. Projekto komandos narės Daiva Kelpšaitė ir Gitana Mečėjienė 2022 m. birželio 30 d. tyrimo idėją bei pačio projekto turinį pristatė asociacijos ,,Savarankiškas gyvenimas“ https://savarankiskasgyvenimas.lt valdybos nariui Martynui Vitkui. Martynas nuo vaikystės turi regėjimo ir judėjimo negalią, tačiau tai nesutrukdė jam baigti bakalauro ir magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete bei sėkmingai savarankiškai dirbti. Asociacijos veiklos kryptys apima visas negalios rūšis bei visus savarankiško gyvenimo poreikius: švietimas, darbas, sveikata, aplinkos, paslaugų ir informacijos prieinamumas. Tikimės, kad mūsų vykdomo projekto veiklos bei rezultatai bus įdomūs tiek asociacijos ,,Savarankiškas gyvenimas“ nariams, tiek ir visiems, kuriems rūpi neįgalių žmonių galimybių studijuoti didinimas.

Fakulteto projektų vadovė Daiva Kelpšaitė