Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Finansų katedros vedėja, lektorė Olga Buckiūnienė 2018 m. kovo 20-22 d. lankėsi Lenkijoje, Opolės technologijos universitete. Tai buvo pirmasis vizitas šioje mokymo institucijoje, kurio metu skaitytos paskaitos apie Lietuvos finansų sistemą, Lietuvos makroekonominius rodiklius bei asmeninį finansų valdymą. Paskaitų metu studentams buvo pristatytos ir Vilniaus kolegijoje vykdomos studijų programos anglų kalba. Studentai domėjosi Lietuvos švietimo sistema, kultūra ir paveldu.
Lektorė O. Buckiūnienė susitiko su Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanu dr. Hab. Inž. Janusz Wielki, bei prodekanėmis dr. Inž. Brygida Klemens, dr. Inž. Maržena Szewczuk-Stepien bei dr. Inž. Malgožeta Adamska. Buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės. Taip pat O. Buckiūnienė buvo pakviesta dalyvauti Opolės radijo laidoje, papasakoti apie Erasmus+ programos galimybes bei bendradarbiavimą tarp Vilniaus kolegijos ir Opolės technologijos universiteto. Vizitas buvo turiningas ir naudingas!