2022 m. kovo 21–25 dienomis Ekonomikos fakulteto Bankininkystės katedros vedėja Gitana Mečėjienė ir lektorės Sigita Juzėnienė bei Laima Steiblienė pagal Erasmus + programą lankėsi Technological Educational Institute of Thessaly, TEI, Graikijoje. Technological Educational Institute of Thessaly buvo skaitytos paskaitos: G. Mečėjiene skaitė paskaitą ,,Fintech“. S. Juzenienė ,,Derybų efektyvumas“ ir L. Steiblienė ,,Vidinių ir išorinių faktorių įtaka vartotojo elgsenai“.