Ekonomikos fakulteto verslo anglų kalbos lektorė Ingrida Galkauskienė 2020 m. vasario 16–21 dienomis, o fakulteto projektų vadovė Daiva Kelpšaitė vasario 16–19 dienomis pagal Erasmus+ programą lankėsi Stambulo Aidyn universitete, Turkijoje. Dėstytoja I. Galkauskienė lankėsi su dėstymo vizitu, o Daiva Kelpšaitė – su mokymosi vizitu. I. Galkauskienė turėjo galimybę dėstyti Erasmus studentų grupėms bei sudalyvauti keliuose universiteto organizuotuose renginiuose: universiteto tarptautinėje savaitėje, Eurazijos aukštojo mokslo konferencijoje ( EURIE – Eurasia higher education summit). D. Kelpšaitė dalyvavo aukštosios mokyklos tarptautinėje savaitėje, kurioje buvo supažindinta su Aydin universiteto projektine veikla, studentų mainais, studentų praktikų organizavimu bei studentų įsidarbinimo galimybėmis. Projektų vadovė susipažino su aukštųjų mokyklų – Aydin universiteto partnerių (iš 16 šalių) – atstovais, kuriuos pakvietė įsitraukti į bendrus projektus ir teikti paraiškas bendrų projektų finansavimui gauti. Stažuotės metu užmegzti nauji kontaktai, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir būsimi tarptautiniai projektiniai kvietimai.

Projektų vadovė Daiva Kelpšaitė