Užsienio investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“, siekdama skatinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą ir investicinį patrauklumą bei atsižvelgdama į Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 m. Programos veiksmų planą, vykdė projektą „Studijų ir profesinio mokymo programų peržiūra pagal užsienio investuotojų poreikius“. Vienas iš svarbių aspektų, lemiančių investicinės aplinkos konkurencingumą, yra rengiamų specialistų kompetencijų atitikimas verslo poreikiams. Šiame projekte dalyvavo Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas. Užsienio investuotojų, dalyvavusių Buhalterinės apskaitos studijų programos peržiūroje, vertinimu teigiama, kad Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto atstovai geba efektyviai bendradarbiauti su verslu: vertinimo metu verslo atstovų išsakyti lūkesčiai atsispindėjo parengtuose rekomendacijų įgyvendinimo planuose bei jau įgyvendintuose studijų programos ir studijų proceso pokyčiuose. To pasekoje, Vilniaus kolegijos Buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro studijų programai suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas. Tai įrodantis pažymėjimas buvo įteiktas tradicinėje septintojoje „Investors‘ Forum“ metinių apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyko Compensa koncertų salėje 2018 m. balandžio 13 d. „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklo pažymėjimai buvo įteikti labiausiai verslo lūkesčius atitinkančioms ir perspektyviausioms 6 studijų programoms Lietuvoje. Viena iš jų, Vilniaus kolegijos Buhalterinės apskaitos studijų programa. Apdovanojimą įteikė Jurgita Petrauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė, Rolandas Valiūnas, Asociacijos „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas, Mantas Katinas, „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius.
Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė, atsiėmusi apdovanojimą, teigė: labai džiaugiamės tokiu aukštu įvertinimu ir stengsimės nenuvilti nei verslo atstovų, nei studijuojančiųjų lūkesčių.

Investors Spotlight kokybės sertifikatas