2015 m. spalio 13 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko susitikimas su verslo atstovais: UAB „Sumanūs sprendimai“ direktoriumi Stasiu Švagždžiu, UAB „Adduco“ direktoriumi Tomu Ridiku ir VIKO EKF buhalterinės apskaitos studijų programos absolventu, UAB „Citco Vilnius“ atstovu Donatu Vauru. Sveikinimo žodį tarė ir visiems susirinkusiems svečius pristatė Buhalterinės apskaitos katedros vedėja Jūratė Zakarienė.
Renginio dalyviai aptarė sunkumus su kuriais susiduria potencialūs darbuotojai ir darbdaviai, kurie turi iš daugybės kandidatų atrasti tinkamą darbuotoją konkrečiai pozicijai verslo įmonėje. Atstovai iš verslo įmonių akcentavo, jog šiuo atveju vien tik puikiai paruošto gyvenimo aprašymo neužtenka, kadangi aukštųjų mokyklų absolventų gyvenimo aprašymai yra panašūs – tai apsunkina atranką. Kiekvienu atveju iškyla šios problemos: kaip padaryti taip, kad asmuo ieškantis darbo rastų pačią tinkamiausią darbo vietą? kaip surasti tokią darbo vietą, kad kasdienė darbo diena prasidėtų su šypsena ir taptų švente? kaip pasiekti pačią efektyviausią darbo atranką su mažiausiomis darbdavių ir potencialų kandidatų į darbo vietą sąnaudomis? Siekiant išspręsti šiuos uždavinius, buvo apibrėžti objektyvūs kriterijai bei paruoštas „The ProfileXT“ testas, kuriame potencialūs darbdaviai yra sudarę reikiamus darbuotojų profilius pareigybėms bei nustatę lūkesčius kandidatų turimoms asmeninėms savybėms.
Visiems Buhalterinės apskaitos studijų programos baigiamojo kurso pageidaujantiems studentams sudaryta galimybė ir pasiūlyta atsakyti į „The ProfileXT“ testo klausimus, kurie įvertina šias kompetencijų sritis: mąstymo gebėjimus, asmenybės bruožus bei interesus. Iš studentų pildomų testų bus sukuriama duomenų bazė potencialiems darbdaviams. Studentai užpildę „The ProfileXT“ testą turės galimybę gauti asmeninę ataskaitą apie savo kompetencijas – tai puiki proga kiekvienam atlikti savianalizę.
Uždarosios akcinės bendrovės „Sumanūs sprendimai“ atstovas plačiau supažindino visus susirinkusiuosius su testo klausimų pobūdžiu bei palinkėjo visiems tapti sėkmingais žmonėms, o sėkmingiems žmonėms būdingas bruožas – nuolatos domėtis savimi, o ne save smerkti.
Renginį užbaigė Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos studijų programos absolvento Donato Vauro išsakyti įspūdžiai apie dalyvavimą „The ProfileXT“ testavime. Šis testavimas dar studijų laikotarpiu „suvedė“ su dabartiniais darbdaviais UAB „Citco Vilnius“, šioje įmonėje jis sėkmingai darbuojasi iki šiol. Darbas bendrovėje Donatui Vaurui buvo pasiūlytas, kadangi jo atliktas testas geriausiai atitiko darbdavio sukurtą potencialaus darbuotojo profilį. Renginio pabaigoje buvo išdalintos anketos, kurias užpildyti galėjo visi studentai, norintys dalyvauti šiame projekte.
Dėkojame visiems dalyvavusiems šiame susitikime ir linkime kuo sėkmingiau pakilti į karjeros aukštumas.

Santa Mirauskienė, EKF vadybininkė