2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus kolegijos centriniuose rūmuose buvo organizuotas Finansininkų ir Alumni klubų narių bei Vilniaus Vladislovo Sirokomlės vidurinės mokyklos mokinių susitikimas. Karjeros centro vedėja Beata Gervickaitė, visiems susirinkusiems, pristatė Karjeros centro teikiamas paslaugas, absolventų įsidarbinimo duomenis (2015 m. absolventų apklausos duomenis apie studijas Vilniaus kolegijoje).
Alumnų klubo nariai – Finansų studijų programos absolventai, dirbantys Vilniaus kolegijoje: Irena Černiauskienė, Viktorija Kimsienė, Žana Prokopovičienė, Andrius Sadauskis bei Laima Klimavičienė papasakojo kokia yra finansininko darbo diena. Mokiniai ir studentai įdėmiai klausėsi Alumni klubo narių pasakojimų ir uždavė įvairių klausimų. Buvo domėtasi kodėl Alumnai pasirinko būtent Finansų studijų programą ir ar pasirinktų ją dabar? Atsakant į šį klausimą visi Alumnai pabrėžė, kad studijos Ekonomikos fakultete tai pamatai, kurie padėjo įsitvirtinti darbo rinkoje ir jeigu šiandien reikėtų rinktis studijas iš naujo, visi vieningai pasirinktų Finansų studijų programą.
Klubo nariai pakvietė mokinius apsilankyti Ekonomikos fakultete ir jame veikiančiose verslo praktinio mokymo firmose „VIKO Bankas“ ir „VIKO Drauda“. Planuojama su Vilniaus Vladislovo Sirokomlės vidurine mokykla pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Romualda Urniežienė, Finansininkų klubo kuratorė