2022 m. balandžio 1 d. įvyko tarptautinio projekto „Economics of Sustainability“ dalyvių nuotolinis susitikimas. Susitikimo šeimininkais buvo Florencijos universitetas. Jame dalyvavo Ekonomikos fakulteto dėstytojos dr. Dainora Gedvilaitė ir Jovita Leščiuvienė. Pagrindinis susitikimo klausimas buvo skirtas 2022 m. birželio 1–2 d. įvyksiančiai tarptautinei konferencijai, kuria užsibaigs vykdomas projektas. Susitikime aptarti konferencijos organizavimo klausimai: konferencijos sekcijų temos, publikacijų leidyba, pagrindiniai pranešėjai, dalyvių skaičius ir kita aktuali informacija.
2022 m. birželio 1–2 d. esate kviečiami dalyvauti tarptautinėje konferencijoje SUSTAINABILITY – THE FUTURE OF BUSINESS. Detalesnę informaciją apie konferenciją galima rasti: https://econosteam.eu/conference-2022/.
Daugiau informacijos apie projekto eigą, naudą ir būsimus rezultatus galima rasti: https://econosteam.eu.