2020 m. gegužės 7 dieną įvyko tarptautinio projekto Nr. 2019-1-PL01-KA203-8CC280A8-EN „Tvari ekonomika“, kurio partneris yra Vilniaus kolegija, o projekto koordinatorius ir pagrindinis vykdytojas ¬-¬ Katovicų ekonomikos universitetas, darbo grupės nuotolinis susitikimas. Šio projekto tikslas – mokymo medžiagos, paremtos įvairiais tvarios ekonomikos aspektais, parengimas. Nuotolinį susitikimą organizavo projekto koordinatorius ir pagrindinis vykdytojas – Katovicų ekonomikos universitetas. Susitikime dalyvavo Vilniaus kolegiją atstovaujančios Ekonomikos fakulteto dėstytojos, projekto darbo grupės narės dr. Dainora Gedvilaitė ir Jovita Leščiuvienė. Daugiau informacijos apie projekto eigą, naudą ir būsimus rezultatus galima rasti https://econosteam.eu/new-posts/no.

Lektorė Jovita Leščiuvienė