Tradicija tapusi tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba–2022“ kasmet sulaukia aktyvaus susidomėjimo akademinėje bendruomenėje. Kiekvienais metais į konferenciją kviečiami studentai iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų. Konferencijos metu siekiama pasidalinti naujausiomis įžvalgomis, pastebėjimais ir diskusijomis aktualiomis ekonominėmis, verslo ir vadybos temomis.
Kiekvienas pateiktas straipsnis, skaitytas pranešimas yra svarbūs savo kuriamąja ir išliekamąja verte plečiant ir tobulinant studentų – būsimų specialistų – įgūdžius, žinias, bendrąsias ir profesines kompetencijas.
Mokslinei-praktinei konferencijai, kuri įvyko 2022 m. balandžio 20 d., buvo pateikti 45 moksliniai-praktiniai studentų straipsniai, skirti ūkio sektorių, viešųjų finansų, verslo ir vadybos klausimų nagrinėjimui. Konferencijos metu buvo iškelti ir nauji klausimai – tai karo poveikis Baltijos šalių plėtrai bei kripto valiutos rinkai, apžvelgtas pastarųjų metų pandemijos poveikis ūkiui. Taip pat buvo vaizdžiai palygintos lietuvių ir švedų kultūrinės vertybės, pabrėžiant tarpdiscipliniškumo svarbą, kur psichologijos mokslo atradimai daro įtaką šalies ūkio raidai. Aktualios temos, kaip darnumas ir lyderystė, socialinė atsakomybė ir konkurencingumas, žalumas turizmo sektoriuje, buvo nagrinėjamos autorių dalyvavusių konferencijoje. Dauguma autorių gilinosi į ūkio sektorių pasikeitimus pastaraisiais metais, išskirdami statybų, pieno, turizmo, prekybos sektorius. Įmonių British Petroleum, AB „Pieno žvaigždės“, AB „Žemaitijos pienas“ finansiniai duomenys buvo analizuojami atskiruose straipsniuose, kaip vienų iš lyderiaujančių atitinkamuose sektoriuose. Tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, autoriai toliau gilinasi į pokyčius viešųjų finansų valdyme, detaliau analizuodami atskirų mokesčių surinkimą, biudžeto pajamas ir asignavimus, valstybės skolą, atskirų miestų biudžetus ir kitus pastarųjų metų pasikeitimus. Džiugu, kad kai kurie autoriai nagrinėjo ne tik Lietuvos situaciją, bet ją lygino ir su Europos Sąjungos šalimis.
Džiaugiamės, kad Ekonomikos fakulteto bendruomenė aktyviai prisideda prie jaunosios kartos analitinių ir savarankiškų tyrinėjimų gebėjimų ugdymo, sudomina studentus besikeičiančios ekonomikos mokslui aktualių problemų sprendimais, o tai leidžia teigti, kad studentai, įsigilinę į ekonomikos problemą, gali išsakyti savo savarankišką požiūrį, nuomonę pateikdami savo siūlymus iškilusiai problemai spręsti.
Ačiū visiems dalyvavusiems konferencijoje – konferencijos įkūrėjai, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentei Romantei Bučienei, Vilniaus Universiteto lektorei, Lietuvos psichologų sąjungos Neuropsichologijos grupės vadovei, knygos ,,Kaip veikia smegenys“ autorei dr. Ramunei Dirvanskienei, studentams, dėstytojams ir klausytojams!

Konferencijos Mokslinio komiteto pirmininkė
dr. Giedrė Lapinskienė