2018 m. balandžio 9 – 15 dienomis Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto surengtoje Tarptautinėje mainų savaitėje, skirtoje tarptautiniam verslui ir finansams, lankėsi 10 studentų ir 3 dėstytojai iš Polesės valstybinio universiteto (Pinskas, Baltarusija, http://www.polessu.by/). Tai jau trečiasis vizitas pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. Tarptautinės savaitės veikloje taip pat dalyvavo studentai iš visų Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studijų programų: Bankininkystės, Buhalterinės apskaitos, Finansų, Investicijų ir draudimo, Verslo ekonomikos.
Abiejų aukštųjų mokyklų studentams buvo numatyta įdomi veikla ir intensyvi ne tik dalykinė, bet ir kultūrinė programa. Savaitės metu organizuoti seminarai: Google dokumentai – kasdienis įrankis kalbų mokymuisi (lekt. I. Galkauskienė), Subalansuotų rodiklių sistemos taikymas strateginiame planavime (lekt. S. Valentukevičienė), Laiko valdymo paradoksas (Santa Mirauskienė), Gyventojų pajamų ir taupymo investicijų į Baltarusijos ekonomiką reikšmė (lekt. S. Kleščiova), Finansų rinkos produktai ir paslaugos (lekt. A. Sinkevič), Statistinė analizė su IBM SPSS paketu (lekt. R. Martišienė), Pasaulio finansų sistemos architektūra, Lietuvos ir Baltarusijos finansų sistema, Aktualūs bankų pertvarkymo aspektai (doc. dr. Oksana Teliak).
Tarptautinės savaitės dalyviai bei Ekonomikos fakulteto studentai lankėsi Nasdaq Vilnius, kur klausėsi paskaitos tema: Vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilnius veikla, bei jos teikiamos paslaugos.
Dalyviai viešėjo Swedbank Finansų laboratorijoje, kur buvo supažindinti su pagrindinėmis ekonomikos ir asmeninių finansų valdymo temomis, kaip planuojamas biudžetas, kodėl svarbu taupyti, kas yra atsakingas skolinimasis. Apie visa tai sužinojo naudodami išmaniąsias technologijas bei žaisdami interaktyvius žaidimus. Taip pat klausėsi paskaitos apie pensijų fondus.
Dalyviai išklausė informacinius seminarus Lietuvos banko pinigų muziejuje, imitacinėse bendrovėse „VIKO Bankas“ ir „VIKO Drauda“.
Tarptautinės savaitės dalyviai susipažino su dalimi Lietuvos istorijos – aplankė Trakus, Kernavę, Vilnojos akmenų parką, angelų kalvą bei Vilniaus senamiestį.
Tarptautinės savaitės atidarymo metu koncertavo antrojo kurso Ekonomikos fakulteto Verslo ekonomikos studijų programos studentė Karolina Jasiulytė. Tarptautinės savaitės dalyviams buvo įteikti sertifikatai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems Tarptautinės savaitės dalyviams ir tikimės, kad svečiai iš Baltarusijos išsivežė tik geriausius įspūdžius.