2021 m. kovo 23 d. įvyko tarptautinio projekto „Economics of Sustainability“ dalyvių nuotolinis susitikimas, kurį organizavo vienas iš projekto partnerių – Mariboro universitetas (Slovėnija). Pagrindinis susitikimo klausimas buvo skirtas parengto studijų dalyko „Economics of Sustainability“ aprašo patvirtinimui. Taip pat diskutuota apie rengiamos metodinės priemonės leidybos galimybes bei numatytas darbų planas kitam kartui. Susitikime dalyvavo Vilniaus kolegiją atstovaujančios Ekonomikos fakulteto dėstytojos, projekto darbo grupės narės dr. Dainora Gedvilaitė ir Jovita Leščiuvienė.
Daugiau informacijos apie projekto eigą, naudą ir būsimus rezultatus galima rasti https://econosteam.eu/new-posts/no.