Kaip ir kiekvienais metais, studentų himnas „Gaudeamus igitur“ tampa naujų mokslo metų pradžios simboliu. Muzikos skambesiui nutilus, sveikinimo žodį tarė Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė, kuri studentams, dėstytojams ir visai fakulteto bendruomenei palinkėjo darbingų, kupinų įkvėpimo ir atradimų, sėkmės metų, tarpusavio supratimo, kūrybingumo, neblėstančios energijos visuose darbuose bei sumanymuose.
Fakulteto absolventas, AB „Swedbank“ Lietuvos filialo Finansavimo operacijų palaikymo skyriaus direktorius Valdas Ausiejus studentams palinkėjo būti atviriems, ugdyti kantrybę bei būti disciplinuotais. Sėkmingų ir prasmingų veiklos metų linkėjo Olga Karasiova, Ekonomikos fakulteto Finansų studijų programos absolventė, UAB „Sport TIME“ vyriausioji finansininkė. Studentus su  švente pasveikino Ekonomikos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas Dmitrijus Kirjanovas. Jis studentus skatino prisijungti prie įdomios ir įtraukiančios studentų atstovybės veiklos!
Ekonomikos fakulteto studentams linkimi būti žingeidiems, semtis žinių bei tapti puikiais specialistais, kurių labai reikia Lietuvai!